Zapytanie ofertowe 21.04.2017

Zakup usług polegających na zapewnieniu organizacji wyjazdu do Francji (Paryż) na spotkanie polskich i francuskich lokalnych grup działania, które odbędzie się 23.05.2017 r.

Data ogłoszenia:
21/04/2017

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego -
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
pok. 253, II piętro

Termin składania ofert:
Najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 r., do  godziny 13:00.

Dokumenty do pobrania: