Spotkanie PT RYBY 2007-2013 (wrzesień 2015 r.)
Prezentacje przedstawione na spotkaniu z beneficjentami osi priorytetowej 5 PO RYBY 2007-2013 (Grębiszew, wrzesień 2015).
Aktualny stan wdrażania (*.pdf)
Bieżąca realizacja (*.pdf)
Kontrole na miejscu operacji (*.pdf)
Kontrola zamówień publicznych (*.pdf)
Harmonogram zamknięcia Programu (*.pdf)