Wsparcie doradztwa rolniczego - II edycja
    W wyniku ogłoszonej 19 września 2005r. drugiej edycji konkursów na świadczenia usług doradczych dla rolników w ramach działania „Wsparcie doradztwa rolniczego” SPO do dnia 3 listopada 2005 r. - terminu zakończenia naboru wniosków na II edycję konkursu dla tego działania - przyjęto wnioski na wszystkie ogłoszone konkursy łącznie 17 wniosków na kwotę 74 076 098,00 PLN.

    W ramach drugiej edycji działania 1.4. „Wsparcie doradztwa rolniczego” zawarto 16 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 70 604 488 PLN.