Warsztaty maj i czerwiec 2015 r. materiały
Warsztaty informacyjne dotyczące działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
 
 
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zorganizowała w maju i czerwcu 2015 roku warsztaty informacyjne dotyczące działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Program obejmował następujące zagadnienia:
 
  1. Stan zaawansowania realizacji oraz rezultaty zrealizowanych projektów w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie PROW 2007-2013”/Dobre praktyki stosowane przy realizacji działań PROW 2007-2013
  2. Procedury weryfikacji wniosku o płatność i zgodność z umową pod względem rzeczowym w ramach działania 111 PROW 2007-2013
  3. Procedury weryfikacji wniosku o płatność i zgodność z umową pod względem finansowym w ramach działania 111 PROW 2007-2013
  4. Regulacje dotyczące udzielania zamówień w ramach realizacji operacji. Informowanie o błędach odnotowanych w odniesieniu do zamówień publicznych
  5. 5. Efekty objęcia Wspólną Polityką Rolną polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz oczekiwania dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020

Materiały do pobrania: 

 
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.