Szkolenia - II edycja
W wyniku ogłoszonej 28 kwietna 2006r. drugiej edycji konkursów na realizację projektów szkoleniowych dla rolników do dnia 12 czerwca, terminu zakończenia naboru wniosków na II edycję konkursu dla działania 1.3. „Szkolenia”, przyjęto wnioski na każdy z 118 ogłoszonych konkursów, ogółem 353 wnioski na łączną kwotę 143 414 208,15 PLN.
W tej edycji podpisano 118 umów o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 45 642 841,68 PLN, w tym:

Łącznie 6 umów obejmujących szkolenia na obszarze całego kraju w ramach sześciu grup tematycznych:

I. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie,
II. Alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej,
III. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej,
VI. Zasady finansowe dotyczące gospodarstw rolnych,
VIII. Przetwórstwo produktów rolnych oraz zasady sprzedaży bezpośredniej,
XIII. Aktualne wymagania w zakresie produkcji i użytkowania pasz na poziomie gospodarstwa  rolnego.

Łącznie 112 umów „wojewódzkich” - po 16 umów obejmujących szkolenia prowadzone dla każdego województwa oddzielnie - w ramach siedmiu grup tematycznych

IV. Nowoczesny chów bydła mięsnego oraz trzody chlewnej, bydła mlecznego, owiec, drobiu,
V. Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta a uzyskanie dopłat bezpośrednich,
VII. Organizacja rynków rolnych,
IX. Integrowana produkcja roślin,
X. Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt,
XI. Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, w tym podstawy obsługi komputera,
XII. Wykorzystanie technik komputerowych do prowadzenia produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych o różnej skali produkcji.

Wykaz 118 umów na prowadzenie szkoleń dla rolników i osób pracujących w rolnictwie zawartych w II edycji.