Zmiana Instrukcji do wniosku o płatność i Załącznika nr 5 do wniosku

UWAGA ZMIANA

Informacja dla Beneficjentów działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ Załącznik nr 5 do wniosku o płatność „Lista obecności uczestników szkolenia” oraz „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność”. Wzór wniosku o płatność i pozostałych załączników nie uległ zmianie.

Nowy wzór „Listy obecności uczestników szkolenia” należy stosować od 1 stycznia 2015 r.

Wniosek o płatność obowiązujący od V edycji:
Formularz wniosku o płatność
Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe
Załącznik nr 2 - Zestawienie uczestników szkoleń
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji
Załącznik nr 4 - Zestawienie faktur....
Załącznik nr 5 - Lista obecności uczestników szkolenia - nowa wersja 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników w czasie wolnym 
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - nowa wersja 
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji
 
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.