Struktura organizacyjna

Rada Fundacji
Janina Śmigielska - Przewodnicząca
Krzysztof Iwaniuk
Tomasz Kołodziej
prof. dr hab. Stanisław Kondracki
Tadeusz Nalewajk
prof. dr hab. Henryk Runowski
Katarzyna Szczepaniak

Zarząd Fundacji
dr Przemysław Litwiniuk - Dyrektor
Cezary Kuśmirek - Z-ca Dyrektora
Agata Nowińska - Z-ca Dyrektora

Kierownicy Sekcji/Zespołów
Katarzyna Pruś - Główny Księgowy
Katarzyna Dziwirek - Audytor Wewnętrzny
Beata Szybińska – Zespół Koordynacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ZKKSOW)