Szkolenie PT RYBY 2007-2013 (wrzesień 2014 r.)
Prezentacje przedstawione na spotkaniu z beneficjentami osi priorytetowej 5 PO RYBY 2007-2013 (Prusim, wrzesień 2014).
Aktualny stan wdrażania (*.pdf)
Wniosek o dofinansowanie (*.pdf)
Umowa/porozumienie (*.pdf)
Wniosek o płatność (*.pdf)
Kontrole na miejscu operacji (*.pdf)
Kontrola zamówień publicznych (*.pdf)
Podsumowanie (*.pdf)