Stoiska informacyjne
Informacja dla organizatorów imprez o zasięgu lokalnym lub regionalnym z udziałem rolników lub posiadaczy lasów
 
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
informuje, iż zainteresowana jest organizacją stoisk informacyjnych podczas imprez organizowanych na terenie całego kraju, o zasięgu lokalnym lub regionalnym, z udziałem rolników lub posiadaczy lasów. Głównym celem organizacji stoisk jest przekazanie informacji z zakresu działań PROW 2007 – 2013 oraz nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, w szczególności:
Mając na uwadze powyższe, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jest zainteresowana otrzymaniem informacji nt. nazwy, miejsca i terminu organizowanych imprez oraz ich charakteru, podczas których istnieje możliwość zorganizowania ww. stoiska informacyjnego na powierzchni wystawienniczej o wielkości min. 16 m². Koszt udostępnienia powierzchni wystawienniczej nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł brutto. Termin organizacji imprez do dnia 31.07.2015 r.

Zgłoszenia może dokonać organizator imprezy, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesyłanie go na adres Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa na fax 22 623 19 09 lub email fapa@fapa.org.plEuropejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.