Wyniki oceny merytorycznej VII edycji konkursów
Wyniki oceny merytorycznej z dnia 23.04.2014
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako podmiot wdrażający dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ogłasza listy operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach VII edycji konkursów – z wynikami oceny merytorycznej z dnia 23.04.2014.

Listy operacji z wynikami oceny merytorycznejWyniki oceny merytorycznej z dnia 30.04.2014
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako podmiot wdrażający dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ogłasza listy operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach VII edycji konkursów – z wynikami oceny merytorycznej z dnia 30.04.2014.

Listy operacji z wynikami oceny merytorycznejWyniki oceny merytorycznej z dnia 22.05.2014
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako podmiot wdrażający dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ogłasza listę operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach VII edycji konkursów – z wynikami oceny merytorycznej z dnia 22.05.2014.

Lista operacji z wynikami oceny merytorycznejWyniki oceny merytorycznej z dnia 28.07.2014
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako podmiot wdrażający dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ogłasza listę operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach VII edycji konkursów – z wynikami oceny merytorycznej z dnia 28.07.2014.

Lista operacji z wynikami oceny merytorycznejEuropejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.