Zmiana rozporządzenia dotyczącego Osi 5 PO RYBY 2007-2013
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictw FAPA informuje, iż z dniem 23 sierpnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach Osi Priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. 2013, poz. 953).
 
Przepisy rozporządzenia m.in. wprowadzają limity pomocy technicznej dla poszczególnych beneficjentów Osi 5 PO RYBY 2007 – 2013. Określają końcową datę składania wniosków o dofinansowanie na 31 marca 2015 roku oraz określają konsekwencje w przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w odrębnej ewidencji księgowej oraz w dokumentacji finansowo-księgowej. Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem ww. rozporządzenia, z dniem 1 października 2013 r. wprowadza się początkową datę kwalifikowalności kosztów w ramach pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013 tj. nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z pomocy technicznej.
 
Tekst rozporządzenia http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/953/1