Umowa o przyznanie pomocy z następcą dla II, III i IV edycji
 
Formularz umowy o przyznanie pomocy z następcą prawnym/nabywcą całości lub części przedsiębiorstwa wraz z załącznikami dla II, III i IV edycji konkursów:
 
Formularz umowy o przyznanie pomocy z następcą
Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
Załącznik nr 2 - Ankieta oceniająca
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji
Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów do wniosku o płatność
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku
Załącznik nr 6 - Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji 
Dokumenty prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy