Szkolenie PT RYBY (czerwiec 2012 r.)

Prezentacje przedstawione na ogólnopolskim spotkaniu z beneficjentami osi priorytetowej 5 PO RYBY 2007-2013 (Strzelinko, czerwiec 2012).

Wniosek o dofinansowanie (*.pdf 1860 kB)
Umowa (*.pdf 2024 kB)
Porozumienie (*.pdf 2337 kB)
Wniosek o płatność (*.pdf 1885 kB)
Kontrola na miejscu (*.pdf 528 kB)
Zamówienia publiczne (*.pdf 945 kB)