Ważne instytucje

Ważne instytucje

Instytucja zarządzająca:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencja płatnicza:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podmioty wdrażające:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego

Samorządy Województw:

Strony dotyczące PROW 2007-2013 Urzędów Marszałkowskich:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

4. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

6. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

7. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

8. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

9. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

10. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

11. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

12. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

13. Urząd Marszałkowski w.umwWojewództwa Opolskiego

14. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

15. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

16. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.