Wykaz podmiotów realizujących szkolenia
Zapraszamy osoby zatrudnione w rolnictwie i leśnictwie do zgłaszania się na bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzone przez podmioty szkoleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uczestnikami szkoleń mogą być rolnicy ich małżonkowie oraz domownicy, osoby zatrudnione w rolnictwie, podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, producenci rolni, podatnicy podatku rolnego lub leśnego. 

Uczestnikami szkoleń mogą być :

Wykaz podmiotów realizujących szkolenia :


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.