Wytyczne dla Beneficjentów
Wytyczne dla beneficjentów osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
 
 
W przypadku pytań oraz zaistniałych wątpliwości beneficjentów prosimy o kontakt.
 
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 623 1901
e-mail: FAPA@fapa.org.pl
www.fapa.org.pl
Zespół Rozwoju Wsi:
Krzysztof Janiak, tel. 22 623 19 43, K.Janiak@fapa.org.pl
Krzysztof Kwiatkowski, tel. 22 623 19 37, K. Kwiatkowski@fapa.org.pl
Katarzyna Bogumił, tel. 22 623 19 94, K.Bogumil@fapa.org.pl