Propozycja współpracy - audycje radiowe

Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i wyprodukowanie audycji radiowych.

Data ogłoszenia:
19/09/2013

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego -
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
pok. 253, II piętro, w godz. 8:30 - 17:00

Termin składania ofert:
Najpóźniej do dnia 27 września 2013 r., godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania: