Ogłoszenie I edycji konkursów
FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA
 
OGŁASZA KONKURSY NA REALIZACJĘ
OPERACJI SZKOLENIOWYCH DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE
 
w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
 
 

Pobierz pełną treść ogłoszenia  ( 132 kB)

 
Miejsce składania wniosków: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 253, w godz. 9:00-15:00.
 
Termin składania wniosków  o przyznanie pomocy dla wszystkich ogłaszanych konkursów:
od 05 października do 13 listopada 2009 r. do godz. 15:00.
 
Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Fundacji.
 
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 113 poz. 944). 
 
 
 
Formularze i instrukcje
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy ( 761 kB)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy strona 2a ( 185 kB)
 
 
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu ... ( 57 kB)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu ... ( 52 kB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dysponowaniu bazą dydaktyczną ( 94 kB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o możliwości wykorzystania  ... ( 35 kB)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności ... ( 34 kB)
Załącznik nr 6 - Szczegółowy program szkolenia ( 46 kB)
Załącznik nr 7 - Harmonogram realizacji operacji ( 34 kB)
Załącznik nr 8 - Wyliczenie kosztu osobogodziny szkolenia ( 38 kB)
Załącznik nr 9 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji ( 31 kB)
Załącznik nr 10 - Informacja o podmiocie konsorcjum ( 43 kB)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie ... (zm. 02.11.2009) ( 159 kB)
 
Umowa o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:
Formularz umowy o przyznanie pomocy (zmieniony 27.10.2009) ( 141 kB)
Załącznik 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji ( 32 kB)
Załącznik 2 - Ankieta oceniajaca ( 54 kB)
Załącznik 3 - Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji ( 71 kB)
Załącznik 4 - Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku  ( 43 kB)
Załącznik 5 - Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody ( 38 kB)
Załącznik 6 - Wykaz dokumentów do wniosku o płatność ( 28 kB)
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji ( 60 kB)
 
Wniosek o płatność wraz z załącznikami:
Formularz wniosku o płatność ( 601 kB)
Załącznik 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe ( 33 kB)
Załącznik 2 - Zestawienie uczestników szkoleń ( 33 kB) 
Załącznik 3 - Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji ( 245 kB)
Załącznik 4 - Zestawienie faktur ( 42 kB)
Załącznik 5 - Lista obecności ( 70 kB)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (zm. 15.10.2009) ( 140 kB)
Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji ( 60 kB)
 
Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania: faks nr (022) 623-19-09, e-mail: G.Anczewski@fapa.org.pl, A.Mrozik-Kozak@fapa.org.pl lub w godzinach 9:00-15:00 pod numerami telefonów: (022) 623-19-01, (022) 623-19-25, (022) 623-19-51.
 
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.