Przydatne linki
Centrum Europejskie Natolin http://www.natolin.edu.pl/
 
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego http://www.ce.uw.edu.pl/
 
Centrum Informacji Europejskiej UKIE http://www.cie.gov.pl/
 
Centralna Biblioteka Rolnicza http://www.cbr.edu.pl/
 
Biblioteka Główna SGGW http://www.bg.sggw.waw.pl/
 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej http://www.ierigz.waw.pl/
 
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego http://www.ikchz.pl/
 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk http://www.irwirpan.waw.pl/
 
Pierwszy Portal Rolny http://www.ppr.pl/
 
Portal Unii Europejskiej http://europa.eu/
 
Fundusze Strukturalne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
 
Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl/
 
Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów http://www.cdr.gov.pl/
 
Agro Info Fundacja Fundusz Współpracy http://www.agro-info.org.pl/
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations http://www.fao.org/
 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa http://www.fdpa.org.pl/
 
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” http://www.agroturystyka.pl/
 
Katalog ofert agroturystycznych http://www.agroturystyka.org/
 
Portal Agroturystyka http://www.e-agroturystyka.pl/
 
Interaktywna Telewizja Rolna - Agro News
http://www.agronews.com.pl/
 
 
 
Federacja Inicjatyw Oświatowych http://www.fio.org.pl/
 
Rolniczy portal PIAGRO
http://www.piagro.pl/
 
 
____________
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/
 
Agencja Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/
 
Agencja Nieruchomości Rolnych http://www.anr.gov.pl/
 

AGRO-Market24
https://agro-market24.pl/