Dokumenty dla beneficjentów

Dokumenty dla beneficjentów:

1. Wniosek Beneficjenta o płatność
2. Instrukcja do "Wniosku Beneficjenta o płatność"

3. Załączniki do Wniosku Beneficjenta o płatność:
- Harmonogram finansowo-rzeczowy z realizacji projektu
- Opis realizacji projektu
- Zestawienie uczestników szkoleń
- Sprawozdanie z realizacji projektu składane wraz z wnioskiem Beneficjenta o płatność końcową)
- Instrukcja do sprawozdania z realizacji projektu

4. Lista obecności