Audytor Wewnętrzny
Audyt wewnętrzny zajmuje się wykonywaniem audytów systemowych, zarządzania, efektywności, skuteczności, wydajności i gospodarności w jednostkach i komórkach organizacyjnych Fundacji oraz podmiotach współpracujących z Fundacją w oparciu o zawierane umowy.

Realizowane zadania obejmują w szczególności: