Schemat I

Wnioski beneficjentów na realizację Schematu I składane były do dnia 31 grudnia2004 r. Łącznie wpłynęło 248 wniosków na kwotę dofinansowania 31,19 mln PLN. W wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, przyjętych zostało 225 wniosków na łączną kwotę 28,58 mln PLN. W dniu 3 czerwca 2005 odbyło się posiedzenie KS, który przyjął uchwałę nr 19/2005 z listą projektów, zatwierdzoną w dniu 14 czerwca 2005 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji. Na liście znalazły się 174 projekty na łączną kwotę dofinansowania 22,81 mln PLN. Uwzględniając rezygnacje wnioskodawców z podpisania umowy oraz nowe projekty, które w listopadzie 2005 r. weszły z listy rezerwowej, podpisanych zostało 178 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 22,78 mln PLN. Zrealizowanych i zakończonych zostało 167 projektów na kwotę 19,5 mln PLN.