SAPARD - Lista zrealizowanych projektów

Lista projektów zrealizowanych w okresie 2003-2006

 1. SAPARD PL-6-01/00 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji (pracy, ziemi, kapitału i zarządzania). Budżet umowy: 2 100 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.
 2. SAPARD PL-6-02/00 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego i jagniąt rzeźnych w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji (pracy, ziemi, kapitału i zarządzania). Budżet umowy: 1 450 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.
 3. SAPARD PL-6-03/00 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji. Budżet umowy: 1 998 400 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.
 4. SAPARD PL-6-04/00 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów. Budżet umowy: 1 443 022 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.
 5. SAPARD PL-6-05/00 Konwencjonalne (intensywne) technologie a dbałość o środowisko naturalne i jakość żywności (racjonalne stosowanie plonotwórczych środków produkcji). Budżet umowy: 3 498 500 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.
 6. SAPARD PL-6-06/00 Różnicowanie (dywersyfikacja) produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach rolniczych oraz unikatowych walorach przyrodniczych. Budżet umowy: 2 165 000 PLN
 7. SAPARD PL-6-08/01 Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna. Budżet umowy: 2 559 800 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.
 8. SAPARD PL-6-09/01 Usługi na obszarach wiejskich (socjalne, komunalne, transportowe, produkcyjne, itp.). Budżet umowy: 3 590 370 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-wrzesień 2003.
 9. SAPARD PL-7-01/00 Cykl seminariów nt. wdrażania Programu SAPARD dla potencjalnych beneficjentów. Budżet umowy: 1 070 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.
 10. SAPARD PL-7-02/01 Promocja i wsparcie wdrażania Programu SAPARD w Polsce. Budżet umowy: 1 109 847 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.
 11. SAPARD PL-7-03/01 Cykl konferencji nt. wdrażania Programu SAPARD. Budżet umowy: 1 796 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.
 12. SAPARD PL-7-05/01 Średniookresowa ocena realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2003. Budżet umowy: 730 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie sierpień-grudzień 2003.
 13. SAPARD PL-6-11/01 Szkolenia na obszarach pilotażowych przygotowujące rolników do wdrażania programów rolnośrodowiskowych. Budżet umowy: 2 324 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie październik 2004r. - marzec 2005r.
 14. SAPARD PL-6-01/02 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji i zgodnie z wymogami UE. Budżet umowy: 3 400 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie październik 2004r. - lipiec 2005r.
 15. SAPARD PL-6-02/02 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wołowego oraz jagniąt rzeźnych w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji i zgodnie z wymogami UE. Budżet umowy: 1 780 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie sierpień - listopad 2005r.
 16. SAPARD PL-6-03/02 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji i zgodnie z wymogami UE. Budżet umowy: 2 758 840,90 PLN. Projekt był realizowany w okresie sierpień - listopad 2005r.
 17. SAPARD PL-6-06/02-03 Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym zgodnie z wymogami UE. Budżet umowy: 4 100 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie sierpień - listopad 2005r.
 18. SAPARD PL-6-07/03 Agroturystyka i usługi towarzyszące. Budżet umowy: 4 285 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie sierpień 2005r. - styczeń 2006r.

W ramach ww projektów opracowano Raporty końcowe, które są dostępne w Centrum Informacji i Dokumentacji FAPA.