byfon.org Krajowa Rada Izb Rolniczych Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Forum Aktywacji Obszarów Wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Wykorzystana szansa i nowe możliwości.

Początki Leadera w Polsce to wielki sukces. Będąc świadomym osiągnięć tego programu i sukcesów lokalnych grup działania, należy również uczyć się na błędach, które gdzie niegdzie zostały popełnione. Bardzo dobrze się stało, że zarówno administracja jak i lokalne partnerstwa mogły nabrać doświadczenia, które będzie wykorzystane w ramach PROW na lata 2007-2013. By pełniej zdobyte doświadczenia wykorzystać potrzebna jest refleksja nad dotychczasowymi dokonaniami.

Zapraszamy Państwa do lektury całego artykułu pt. "LEADER w Polsce Wykorzystana szansa i nowe możliwości".

Aktualności

2009-08-12 Zaproszenie na seminarium Leader na Węgrzech
Na Węgrzech 19 września br. odbędzie się wydarzenie związane z działaniami Leader, łączące festiwal węgierskiej kuchni regionalnej zatytułowany "Węgierskie smaki - węgierskie kolory" z międzynarodowym ... więcej

2009-04-23 Spotkanie na Morawach "Obszary wiejskie i ochrona środowiska. Leader - wspólna droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju wsi"
Krajowa Sieć Lokalnych Grup Działania z Czech zaprasza polskie LGD do udziału w spotkaniu osób zaangażowanych w inicjatywy typu Leader. Zaproszenie to jest także kierowane do uczestników spoza Unii or ... więcej

2009-04-22 I Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

W dniach 17-19 kwietnia 2009 r. w Kielcach odbyły się I Międzynarodowe ... więcej


wszystkie aktualności

Zaproszenia do współpracy

2008-06-02 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Gniazdo" zaprasza do wspó?pracy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa DziaŁania "Gniazdo" powoŁuja;c się na kontakty oraz wspóŁpracę i rozmowy z przedstawicielami :

- Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa ... więcej


wszystkie zaproszenia

Materiały szkoleniowe i konferencyjne

2008-10-06 II Ogólnokrajowa Konferencja - LEADER w Polsce - do?wiadczenia i przysz?o??.
II Ogólnokrajowa Konferencja - LEADER w Polsce - doświadczenia i przyszłość.

   W dniach 27 - 28 maja 2008 r. w Krakowie odbyła się II Ogólnokrajowa Konferencja pod nazwą "Le ... więcej


wszystkie Materiały szkoleniowe i konferencyjne

Informacje od konsorcjantów

2007-11-28 Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wybranych krajach UE
Opracowanie, które Państwu przedstawiamy jest rezultatem ankiet przeprowadzonych we wrześniu 2007, wypełnionych przez 15 reprezentantów krajów UE. Kwestionariusz ankiety został zaprojektowany przez Ad ... więcej


wszystkie informacje od Konsorcjantów