Komponent B3 - rezultaty

      Ze szkoleń prowadzonych w ramach Programu Szkoleniowego skorzystali radni oraz pracownicy administracji samorządowej, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego kraju. Poprzez uczestnictwo w programie 642 jednostki samorządu (4.555 osób) podniosły swoją zdolność planowania i przygotowywania projektów do finansowania z funduszy własnych i europejskich. Przygotowano 589 konkretnych projektów, z których część wchodzi do finansowania ze ZPORR i SOP RZL.
      Pilotażowy Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) objął 33 instytucje, wśród których znalazły się jednostki samorządu terytorialnego i 3 urzędy wojewódzkie (małopolski, podlaski i zachodniopomorski). W efekcie programu PRI, wszystkie jednostki zrealizowały w całości plan wzmocnienia potencjału instytucjonalnego i usprawnień w zakresie zarządzania. W efekcie są one przygotowane do lepszego świadczenia usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców.
      Program upowszechniania prezentował dorobek podkomponentu B3 oraz dorobek PAOW w obrębie poszczególnych województw. W sumie 1225 jednostek samorządu, które uczestniczyły w konferencjach, zostało przygotowanych do analizy własnego potencjału instytucjonalnego i stanu zarządzania, w oparciu o metodę PRI oraz wypracowane narzędzia, i w efekcie do wdrożenia usprawnień w zarządzaniu. Opis metod i narzędzi jest dostępny na stronach internetowych MSWiA (www.mswia.gov.pl/pri).
      W wyniku realizacji Programów PRI i Upowszechniania (Ogólnokrajowy Konkurs „Lider zarządzania w samorządzie”) uruchomiono internetową „Bazę Dobrych Praktyk Zarządzania” (www.dobrepraktyki.pl), która będzie aktualizowana przez organizacje samorządowe.
Autor: Michał Giermasiński, 2003