Komponent A - rezultaty

      W ramach komponent A, na terenie 5 województw objętych tym komponentem, udzielono 4655 mikropożyczek bezpośrednim beneficjentom na kwotę 42,0 mln PLN. Wszyscy beneficjenci mikropożyczek zostali objęci usługami doradczymi lub szkoleniem. Równolegle z mikropożyczkami udzielone zostały 2944 jednorazowe dotacje o wartości 10,6 mln PLN. Utworzonych zostało prawie 3000 nowych podmiotów gospodarczych. W ramach programu tworzone były miejsca pracy i po ostatecznej weryfikacji, przeprowadzonej przez FDPA i FWW, potwierdzonych zostało utworzenie 2941 miejsc pracy.
[Rozmiar: 11157 bajtów]
      Obsługa spłat zaciągniętych mikropożyczek jest prowadzona przez FDPA i FWW oraz przez Bank Gospodarstwa Krajowego i opłacana z oprocentowania mikropożyczek.
      MRiRW, MGiP i MF uzgodniły kontynuację programu mikropożyczkowego, którego administrowaniem ma zająć się Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Autor: Michał Giermasiński, 2003