Pytania i odpowiedzi

      System Pytań i Odpowiedzi wprowadzony został przez Jednostkę Koordynacji Programu po uruchomieniu Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w celu wyjaśniania konkretnych przypadków wynikłych w trakcie realizacji i komunikowania ich jak najszerszemu gronu odbiorców. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Programem, JKP przyjmuje pytania od potencjalnych beneficjentów oraz od jednostek zaangażowanych w realizację Programu i przygotowuje na bieżąco odpowiedzi, które przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej oraz zamieszczane są na stronach internetowych. W celu łatwego dostępu do konkretnego zagadnienia, pytania wraz z odpowiedziami pogrupowane zostały według komponentów (A, B1, B2, B3 i C) oraz grup tematycznych (zasady wdrażania, procedury przetargowe i kwestie finansowe).

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia to prosimy o kontakt z odpowiednią osobą w Jednostce Koordynacji Programu lub wysłanie pytania na adres jkp@fapa.com.pl.

Autor: Michał Giermasiński, 2003