PAOW - Jednoski wdrażające komponent C


Drukuj

Adres Telefon Faks E-mail/Strona WWW
WBWP Warmińsko-Mazurskie
Urząd Marszałkowski Wojewódzkie Biuro Wdrażania
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
10-950 Olsztyn
ul. al. marsz. J. Piłsudskiego 7/9
(0-89) 5232407 (0-89) 5232466 oldwbwp@up.gov.pl
www.warmia.mazury.pl

RO ARMR Warmińsko-Mazurski
10-038 Olsztyn
ul. Św. Wojciecha 2/11
(0-89) 5351067, 5340348 warminsko_mazurski@arimr.gov.pl

WBWP Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
87-100 Toruń
pl. Teatralny 2
(0-56) 6218344 6218373 (0-56) 6218275 wbwp@kuj-pom.mw.gov.pl

RO ARMR Kujawsko-Pomorski
87-100 Toruń
ul. Dominikańska 9
(0-56) 6522151 (0-56) 6522582 kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl

WBWP Zachodniopomorskie
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego
70-415 Szczecin
al. Jedności Narodowej 42
(0-91) 4338678 4892737 (0-91) 4346318 wbwp@wbwp.szczecin.pl
www.wbwp.szczecin.pl

RO ARiMR Zachodniopomorski
70-410 Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 26A
(0-91) 4229629 (0-91) 4229628 zachodniopomorski@arimr.gov.pl

WBWP Lubelskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
20-074 Lublin
ul. Spokojna 4
(0-81) 7424012 sekr. 7424324 (0-81) 7424324 wbwp@lubelskie.pl

RO ARMR Lubelski
20-469 Lublin
ul. Budowlana 26
(0-81) 4414295, -96 (0-81) 4414292 lubelski@arimr.gov.pl

WBWP Podkarpackie
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów
ul. Towarnickiego 3A
(0-17) 8501749 (0-17) 8501749 wbwp@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl/wbwp/wbwp.html

RO ARMR Podkarpacki
35-959 Rzeszów
ul. Króla Kazimierza 7
(0-17) 8500840 (0-17) 8500840 wbwp@podkarpackie.pl
podkarpacki@arimr.gov.pl

WBWP Świętokrzyskie
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
25-516 Kielce
al. IX Wieków Kielc 3
skr. poczt. 25
(0-41) 3627012 3421780 (0-41) 3444087 wbwp@sejmik.kielce.pl

RO ARMR Świętokrzyski
25-734 Kielce
ul. Jagiellońska 109
(0-41) 3666785, 3666779 (0-41) 3666780 swietokrzyski@arimr.gov.pl

WBWP Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków
ul. Basztowa 22
(0-12) 2942068 (0-12) 2942077 wbwp@malopolska.mw.gov.pl
www.malopolskie.pl/wbwp

RO ARMR Małopolski
30-063 Kraków
ul. Al. 3-go Maja 7
(0-12) 6343368, 6343528 (0-12) 6343347 malopolski@arimr.gov.pl

WBWP Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
80-810 Gdańsk
ul. Okopowa 21/27
(0-58) 3012348, 3077306 (0-58) 3012348 p.zwara@woj-pomorskie.pl

RO ARMR Pomorski
80-890 Gdańsk
ul. Heweliusza 11
(0-58) 3217150, 3217151 (0-58) 3217150 pomorski@arimr.gov.pl

WBWP Podlaskie

15-005 Białystok
ul. Sienkiewicza 84
(0-85) 7404933 7404938 wbwp_bialystok@pro.onet.pl

RO ARMR Podlaski
15-110 Białystok
ul. Kombatantów 7
(0-85) 6544735 6544738 (0-85) 6544737 podlaski@arimr.gov.pl

WBWP Mazowieckie
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
03-472 Warszawa
ul. Brechta 3
(0-22) 6185300 wew. 159-161 (0-22) 6188207 urzad_marszalkowski@mazovia.pl

RO ARMR Mazowiecki
00-515 Warszawa
ul. Żurawia 22
(0-22) 6291072 (0-22) 6220667 mazowiecki@arimr.gov.pl

WBWP Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
61-823 Poznań
ul. Piekary 17 pok. 302
(0-61) 8551581 wew. 277, 266 (0-61) 8557750 jwieja@wielkopolska.mw.gov.pl
WWW: www.wielkopolska.mw.gov.pl

RO ARMR Wielkopolski
61-725 Poznań
ul. Mielżyńskiego 27/29
(0-61) 8557340 8557286 (0-61) 8557339 wielkopolski@arimr.gov.pl

WBWP Łódzkie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
91-423 Łódź
ul. Solna 14
(0-42) 6326022 6326014 (0-42) 6326022 wbwp.lodz@region.lodz.pl

RO ARMR Łódzki
93-034 Łódź
ul. Piotrkowska 288
(0-42) 2526152 (0-42) 2526152 lodzki@arimr.gov.pl

WBWP Lubuskie
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
65-954 Zielona Góra
ul. Podgórna 5
(0-68) 3279508 (0-68) 3270208 wbwp@interia.pl

RO ARMR Lubuski
66-400 Gorzów Wlkp.
ul.30-go Stycznia 15a
(0-95) 7227649 (0-95) 7227648 lubuski@arimr.gov.pl

WBWP Śląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
40-037 Katowice
ul. Ligonia 46
(0-32) 2561713 (0-32) 2561713 biuro.paow@silesia-region.pl

RO ARMR Śląski
42-200 Częstochowa
ul. Sobieskiego 7
(0-34) 3243877, 3245031 (0-34) 3249428 slaski@arimr.gov.pl

WBWP Opolskie
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
45-061 Opole
ul. Katowicka 39
(0-77) 4425735 4425742 (0-77) 4542820 biuro.paow@silesia-region.pl

RO ARMR Opolski
45-072 Opole
ul. Reymonta 30
(0-77) 4418706, 4418705 (0-77) 4418707 opolski@arimr.gov.pl

WBWP Dolnośląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego
50-411 Wrocław
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
(0-71) 3749350 (0-71) 3749315 alina.majgier@umwd.pl

RO ARMR Dolnośląski
54-610 Wrocław
ul. Mińska 38
(0-71) 3582427, 3582431 (0-71) 3582463 dolnoslski@arimr.gov.pl

Zespół Programowy ds. wdrażania Programu aktywizacji obszarów wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30
Olgierd Czeczott - Wicedyrektor Departament Rozwoju Wsi
(0-22) 6231670 (0-22) 6231307 monika.piotrowska@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Jednostka Koordynacji Programu
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30
Andrzej Hałasiewicz - Dyrektor
Tadeusz Borek - Opiekun komponentu
(0-22) 6231009 6232323 6232452 (0-22) 6231751 A_Halasiewicz@fapa.com.pl
T.Borek@fapa.com.pl
www.fapa.com.pl/jkp
Zamknij
Zamknij