Komponent C - Infrastruktura wiejska - struktura
Adresy jednostek uczestniczących we wdrażaniu komponentu C - Infrastruktura wiejska.

Aby otrzymać informacje kliknij na wybrane województwo/jednostkę.
Wersja do wydruku  
WBWP Zachodniopomorskie
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Zachodniopomorskiego
70-415 Szczecin,
al. Jedności Narodowej 42,
tel. (0-91) 4338678 4892737
faks (0-91) 4346318
e-mail:wbwp@wbwp.szczecin.pl
WWW: www.wbwp.szczecin.pl
RO ARiMR Zachodniopomorski
71-410 Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 26A
tel. (0-91) 4229629
faks (0-91) 4229628
e-mail: zachodniopomorski@arimr.gov.pl
WBWP Pomorskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. (0-58) 3012348, 3077306
faks (0-58) 3012348
e-mail: p.zwara@woj-pomorskie.pl
WWW: www.woj-pomorskie.pl
/strony/inforegion/paow_txt.htm
RO ARMR Pomorski
80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11
tel./faks (0-58) 3217150, 3217151
e-mail: pomorski@arimr.gov.pl
WBWP Warmińsko-Mazurskie
Urząd Marszałkowski
Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
ul. Al. Marsz. J.Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn
tel. (0-89) 5232407
faks (0-89) 5232466
e-mail: oldwbwp@praca.gov.pl
WWW:http://www.warmia.mazury.pl
RO ARMR Warmińsko-Mazurski
ul. Św. Wojciecha 2/11
10-038 Olsztyn
tel. (0-89) 5351067, 5340348, 5350338
e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl
WBWP Podlaskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
Departament Geodezji,
Rolnictwa i Mienia
15-339 Białystok,ul.Handlowa 6
tel. (0-85) 7466550 7420491
wszędzie wew. 317
faks (0-85) 7466550
e-mail: wbwp_bialystok@pro.onet.pl
WWW: www.umwp-podlasie.pl
/geodezja/paow.asp
RO ARMR Podlaski
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7
tel. (0-85) 6544735 6544738 6544741
faks (0-85) 6544737
e-mail: podlaski@arimr.gov.pl
WBWP Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
03-472 Warszawa, ul. Brechta 3
tel. (0-22) 6185300
wew. 159-161, 6189176
faks (0-22) 6188207
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
WWW: www.mazovia.pl
RO ARMR Mazowiecki
00-515 Warszawa, ul. Żurawia 22
tel. (0-22) 6291072
faks (0-22) 6220667
e-mail:mazowiecki@arimr.gov.pl
WBWP Lubelskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
20-074 Lublin, ul. Spokojna 4
tel. (0-81) 7424012 sekretariat: 7424324
faks (0-81) 7424324
e-mail: wbwp@lubelskie.pl
WWW: www.lubelskie.pl
RO ARMR Lubelski
20-469 Lublin, ul. Budowlana 26
tel. (0-81) 4414295, -96, -97, -98
faks (0-81) 4414292
e-mail: lubelski@arimr.gov.pl
WBWP Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
87-100 Toruń, pl. Teatralny 2
tel. (0-56) 6218344 6218373
faks (0-56) 6218275
e-mail: wbwp25@poczta.onet.pl
           wbwp25@wp.pl
WWW:www.wbwp25.republika.pl
RO ARMR Kujawsko-Pomorski
87-100 Toruń, ul. Dominikańska 9
tel. (0-56) 6522151
faks (0-56) 6522582
e-mail: kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl
WBWP Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
61-823 Poznań, ul. Piekary 17 pok. 302
tel. (0-61) 8551581 wew. 277, 266, 240
faks (0-61) 8557750 8557346
e-mail: jwieja@wielkopolska.mw.gov.pl
WWW:www.wielkopolska.mw.gov.pl
RO ARMR Wielkopolski
61-725 Poznań,
ul. Mielżyńskiego 27/29
tel. (0-61) 8557340 8557286 8557287
faks (0-61) 8557339
e-mail: wielkopolski@arimr.gov.pl
WBWP Łódzkie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
91-423 Łódź, ul. Solna 14
tel. (0-42) 6326022 6326014 6308063
faks (0-42) 6326022
e-mail: wbwp.lodz@region.lodz.pl
WWW: www.lodzkie.pl
RO ARMR Łódzki
93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 288
tel./faks (0-42) 2526152
e-mail: lodzki@arimr.gov.pl
WBWP Świętokrzyskie
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
25-516 Kielce, al.IX Wieków Kielc 3, skr. poczt. 25
tel. (0-41) 3627012, 3421780
faks (0-41) 3444087
e-mail: wbwp@sejmik.kielce.pl
WWW: www.sejmik.kielce.pl/wbwp
RO ARMR Świętokrzyski
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109
tel. (0-41) 3666785, 3666779, 3666781
faks (0-41) 3666780
e-mail: swietokrzyski@arimr.gov.pl
WBWP Lubuskie
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2b
tel. (0-68) 4527619
faks (0-68) 4527621
e-mail: wbwp@interia.pl
WWW:
RO ARMR Lubuski
66-400 Gorzów Wlkp.,
ul.30-go Stycznia 15a
tel. (0-95) 7227649
faks (0-95) 7227648
e-mail: lubuski@arimr.gov.pl
WBWP Podkarpackie
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3A
tel. (0-17) 8501749
faks (0-17) 8501749
e-mail: wbwp@podkarpackie.pl
WWW: www.podkarpackie.pl/ wbwp/wbwp.html
RO ARMR Podkarpacki
35-959 Rzeszów,
ul. Króla Kazimierza 7
tel./faks (0-17) 8500840
e-mail: podkarpacki@arimr.gov.pl
WBWP Małopolskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (0-12) 2942068
faks (0-12) 2942077
e-mail: wbwp@malopolska.mw.gov.pl
WWW: www.uwoj.krakow.pl
/mci/prog9.htm
RO ARMR Małopolski
30-063 Kraków,
ul. Al. 3-go Maja 7
tel. (0-12) 6343368, 6343528, 6343669
faks (0-12) 6343347
e-mail: malopolski@arimr.gov.pl
WBWP Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
tel. (0-32) 2078651
faks (0-32) 2078652
e-mail:
biuro.paow@silesia-region.pl

WWW: www.silesia_region.pl
RO ARMR Śląski
42-200 Częstochowa,
ul. Sobieskiego 7
tel. (0-34) 3243877, 3245031, 3242671
faks (0-34) 3249428
e-mail: slaski@arimr.gov.pl
WBWP Opolskie
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
45-061 Opole, ul. Katowicka 39
tel. (0-77) 4425735 4425742
faks (0-77) 4542820
e-mail: paow@opole.home.pl
WWW: www.umwo.opole.pl
RO ARMR Opolski
45-072 Opole,
ul. Reymonta 30
tel. (0-77) 4418706, 4418705, 4418700
faks (0-77) 4418707
e-mail: opolski@arimr.gov.pl
WBWP Dolnośląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
i Zagospodarowania Przestrzennego
50-411 Wrocław,
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
tel. (0-71) 3749350
faks (0-71) 3749315
e-mail: alina.majgier@umwd.pl
WWW: www.umwd.pl/wojewodzkie_ biuro_wdrazania_programu/
RO ARMR Dolnośląski
54-610 Wrocław, ul. Mińska 38
tel. (0-71) 3582427, 3582431, 3582432
faks (0-71) 3582463
e-mail: dolnoslski@arimr.gov.pl
Zespół Programowy ds. wdrażania Programu aktywizacji obszarów wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Olgierd Czeczott - Wicedyrektor Departament Rozwoju Wsi
tel. (0-22) 6231670
faks (0-22) 6231307
e-mail: monika.piotrowska@minrol.gov.pl
WWW: www.minrol.gov.pl
Jednostka Koordynacji Programu
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Andrzej Hałasiewicz - Dyrektor
Tadeusz Borek - Opiekun komponentu
tel. (0-22) 6231009 6232323 6232452 6232213 6232418
faks (0-22) 6231751
e-mail:A_Halasiewicz@fapa.com.pl, T.Borek@fapa.com.pl
WWW: www.fapa.com.pl/jkp

Autor: Michał Giermasiński, 2003