Komponent B2 - Edukacja - struktura

Adresy jednostek uczestniczących we wdrażaniu komponentu B2 - Edukacja.

Aby otrzymać informacje kliknij na wybrane województwo/jednostkę.
  
WBWP Zachodniopomorskie
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego
70-415 Szczecin,
al. Jedności Narodowej 42,
tel. (0-91) 4338678 4892737
faks (0-91) 4346318
e-mail: wbwp@wbwp.szczecin.pl
WWW: www.wbwp.szczecin.pl
WBWP Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju ObszarówWiejskich
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. (0-58) 3012348, 3077306
faks (0-58) 3012348
e-mail: p.zwara@woj-pomorskie.pl
WWW: www.woj-pomorskie.pl/strony/inforegion/paow_txt.htm
WBWP Warmińsko-Mazurskie
Urząd Marszałkowski
Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich
10-950 Olsztyn, ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
tel. (0-89) 5232407
faks (0-89) 5232466
e-mail: oldwbwp@praca.gov.pl
WWW: http://www.warmia.mazury.pl
WBWP Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Geodezji, Rolnictwa i Mienia
15-339 Białystok, ul. Handlowa 6
tel. (0-85) 7466550 7420491
wszędzie wew. 317
faks (0-85) 7466550
e-mail: wbwp_bialystok@pro.onet.pl
WWW: www.umwp-podlasie.pl/geodezja/paow.asp
WBWP Mazowieckie
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
03-472 Warszawa, ul. Brechta 3
tel. (0-22) 6185300
wew. 159-161, 6189176
faks (0-22) 6188207
e-mail: wbwp@mazovia.pl
WWW: www.mazovia.pl
WBWP Lubelskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
20-074 Lublin, ul. Spokojna 4
tel. (0-81) 7424012 sekretariat: 7424324
faks (0-81) 7424324
e-mail: wbwp@lubelskie.pl
WWW: www.lubelskie.pl
WBWP Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
87-100 Toruń, pl. Teatralny 2
tel. (0-56) 6218344 6218373
faks (0-56) 6218275
e-mail: wbwp25@poczta.onet.pl   wbwp25@wp.pl
WWW: www.wbwp25@republika.pl
WBWP Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
61-823 Poznań, ul. Piekary 17 pok. 302
tel. (0-61) 8551581 wew. 277, 266, 240
faks (0-61) 8557750 8557346
e-mail: jwieja@wielkopolska.mw.gov.pl
WWW: www.wielkopolska.mw.gov.pl
WBWP Łódzkie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
91-423 Łódź, ul. Solna 14
tel. (0-42) 6326022 6326014 6308063
faks (0-42) 6326022
e-mail: wbwp.lodz@region.lodz.pl
WWW: www.lodzkie.pl
WBWP Świętokrzyskie
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,skr. poczt. 25
tel. (0-41) 3627012, 3421780
faks (0-41) 3444087
e-mail: wbwp@sejmik.kielce.pl
WWW: www.sejmik.kielce.pl/wbwp
WBWP Lubuskie
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2b
tel. (0-68) 4527619
faks (0-68) 4527621
e-mail: wbwp@interia.pl
WWW:
WBWP Podkarpackie
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3A
tel. (0-17) 8501749
faks (0-17) 8501749
e-mail: wbwp@podkarpackie.pl
WWW: www.podkarpackie.pl/wbwp/wbwp.html
WBWP Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (0-12) 2942068
faks (0-12) 2942077
e-mail: wbwp@malopolska.mw.gov.pl
WWW: www.uwoj.krakow.pl/mci/prog9.htm
WBWP Śląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
tel. (0-32) 2078651
faks (0-32) 2078652
e-mail: biuro.paow@silesia-region.pl
WWW: www.silesia_region.pl
WBWP Opolskie
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
45-061 Opole, ul. Katowicka 39
tel. (0-77) 4425735 4425742
faks (0-77) 4542820
e-mail: paow@opole.home.pl
WWW: www.umwo.opole.pl
WBWP Dolnośląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
i Zagospodarowania Przestrzennego
50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
tel. (0-71) 3749350
faks (0-71) 3749315
e-mail: alina.majgier@umwd.pl
WWW:www.umwd.pl/wojewodzkie_biuro_wdrazania_programu/
Zespół Programowy ds. wdrażania Programu aktywizacji obszarów wiejskich
Ministerstwo Edukacji Narodowej

00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
Kazimierz Korab - Przewodniczący Zespołu
tel. (0-22) 6288336 6280461 w. 212
faks (0-22) 6291033
e-mail: kkorab@men.waw.pl, dec@men.waw.pl
WWW: www.men.waw.pl
Jednostka Koordynacji Programu
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Andrzej Hałasiewicz - Dyrektor
Grzegorz Kiczor - Opiekun komponentu
tel. (0-22) 6231009 6232323 6232452 6232213 6232418
faks (0-22) 6231751
e-mail:A_Halasiewicz@fapa.com.pl, G.Kiczor@fapa.com.pl
WWW: www.fapa.com.pl/jkp

Autor: Michał Giermasiński, 2003