Komponent A - Mikropożyczki - Struktura

Adresy jednostek uczestniczących we wdrażaniu komponentu A - Mikropożyczki.

Aby otrzymać informacje kliknij na wybrane województwo/jednostkę.
Wersja do wydruku  
WBWP Zachodniopomorskie
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego
70-415 Szczecin, al. Jedności Narodowej 42,
tel. (0-91) 4338678 4892737
faks (0-91) 4346318
e-mail: wbwp@wbwp.szczecin.pl
WWW: http://www.wbwp.szczecin.pl/
WBWP Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
87-100 Toruń, pl. Teatralny 2
tel. (0-56) 6218344 6218373
faks (0-56) 6218275
e-mail: wbwp25@poczta.onet.pl  wbwp25@wp.pl
WWW: http://www.wbwp25@republika.pl
WBWP Warmińsko-Mazurskie
Urząd Marszałkowski
Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich
10-950 Olsztyn, ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
tel. (0-89) 5232407
faks (0-89) 5232466
e-mail: oldwbwp@praca.gov.pl
WWW: http://www.warmia.mazury.pl
Bank Gospodarstwa Krajpwegp
00-955 Warszawa, al. Jerozolimskie 7
Tomasz Sypuła, Jarosław Maciąg
tel. (0-22) 5229192
e-mail: jmaci@bgk.com.pl
WWW: http://www.bgk.com.pl/
WBWP Podkarpackie
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3A
tel. (0-17) 8501749
faks (0-17) 8501749
e-mail: wbwp@podkarpackie.pl
WWW: www.podkarpackie.pl/wbwp/wbwp.html
WBWP Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (0-12) 2942068
faks (0-12) 2942077
e-mail: wbwp@malopolska.mw.gov.pl
WWW: http://www.uwoj.krakow.pl/mci/prog9.htm
Zespół Programowy ds. wdrażania Programu aktywizacji obszarów wiejskich
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Polityki Strukturalnej i Regionalnej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
Adriana Niedoszewska - Naczelnik Zespołu
tel. (0-22) 8261261 w. 103 lub 153, 8288177
faks (0-22) 8288173, 8286806
e-mail: Adriana_Niedoszewska@mpips.gov.pl
WWW: http://www.mpips.gov.pl/
Jednostka Koordynacji Programu
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Andrzej Hałasiewicz - Dyrektor
Grzegorz Kiczor - Opiekun komponentu
tel. (0-22) 6231009 6232323 6232452 6232213 6232418
faks (0-22) 6231751
e-mail:A_Halasiewicz@fapa.com.pl, G.Kiczor@fapa.com.pl
WWW: http://www.fapa.com.pl/jkp

Autor: Michał Giermasiński, 2003