Dokumenty

Zasady,wnioski,instrukcje - podkomponent B2 Edukacja
Zasady ubiegania sie o dotacje na zadania realizowane w ramach podkomponentu B2 Edukacja.
Wniosek remontowo-inwestycyjny (podkomponent B2 - Edukacja)
Instrukcja wypełniania wniosku remontowo-inwestycyjnego (podkomponent B2 - Edukacja)
Dochody budżetów gmin w 1999.
Zasady ubiegania się o dotacje na zadania szkoleniowo-dydaktyczne.
Wniosek o dofinansowanie zadań szkoleniowo-dydaktycznych.
Instrukcja wypełniania wniosku szkoleniowo-dydaktycznego.
Zasady ubiegania się o dotacje na remont oraz wyposażenie szkół i świetlic szkolnych - drugi etap
Lista oprogramowania komputerowego do wyboru.
Zakresy szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
Zakresy szkoleń informatycznych.
Modele do projektów infrastrukturalnych, komponent C
Model analizy projektu z zakresu gospodarki odpadami stałymi
Model analizy projektu z zakresu gospodarki odpadami stałymi - wersja angielska
Model analizy projektu z zakresu odbioru i oczyszczania ścieków
Model analizy projektu z zakresu odbioru i oczyszczania ścieków - wersja angielska
Model analizy projektu z zakresu zaopatrzenia w wodę
Model analizy projektu z zakresu zaopatrzenia w wodę - wersja angielska
Wnioski do projektów infrastrukturalnych, komponent C
Zasady ubiegania się o pomoc
Wniosek - kanalizacja
Wniosek - odpady stałe
Wniosek - wodociąg
Wniosek - droga
Instrukacja wypełniania wniosku
Dokumenty ogólne
Dokument Oceny Programu (PAD) ~2MB
Zamówienia publiczne
Księga Zamówień Publicznych PAOW - opis procedur
Instrukcje Banku Światowego dotyczące zamówień publicznych
Zamówienia publiczne finansowane z pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju
j.w. wersja angielska
Wybór i zatrudnianie konsultantów przez kredytobiorców Banku Swiatowego
j.w. wersja angielska
Wzory ogłoszeń o przetargach
Dotyczące robót lub zakupów w procedurze Międzynarodowego Przetargu Konkurencyjnego
Dotyczące zaproszenia do wyrażania zainteresowania udziałem w przetargu na usługi konsultingowe
Standardowe dokumentacje przetargowe stosowane w PAOW - ROBOTY
Dla robót o wartości powyżej 3.000.000 USD
Dla robót o wartości pomiędzy 200.000 a 3.000.000 USD
Dla robót o wartości poniżej 200.000 USD
Standardowe dokumentacje przetargowe stosowane w PAOW - ZAKUPY
Dla zakupów towarów o wartości powyżej 200.000 USD
Dla zakupów towarów o wartości pomiędzy 50.000 a 200.000 USD
Dla zakupów towarów o wartości poniżej 50.000 USD
Standardowe dokumentacje przetargowe stosowane w PAOW - USŁUGI KONSULTINGOWE
Usługi konsultingowe
Formularze raportów z oceny ofert
Dla robót o wartości powyżej 3.000.000 USD i zakupów o wartości powyżej 200.000
Dla robót o wartości poniżej 200.000 USD
Dla zakupów towarów o wartości pomiędzy 50.000 a 200.000 USD
Dla zakupów towarów o wartości poniżej 50.000 USD


Legenda

- Dokumenty do ściągnięcia ze strony JKP (format MS Word 6.0 spakowane Zip)

- Dokumenty dostępne na stronach Banku Światowego (w języku angielskim)


Autor: Michał Giermasiński, 2003