Światowy rynek owoców i warzyw

Światowy Rynek Owoców i Warzyw

Bieżąca analiza sytuacji popytowo-podażowej na zagranicznych rynkach owoców i warzyw prowadzona jest przez FAMMU już od ponad 7 lat. Odzwierciedleniem stałego monitoringu są cotygodniowo publikowane Notowania cen produktów świeżych na ważniejszych rynkach hurtowych 25 państw Unii Europejskiej (Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia, Słowacja, Czechy, Węgry oraz Polska) oraz najnowsze Wiadomości z głównych rynków europejskich i światowych. Wśród wiadomości staramy się prezentować najnowsze doniesienia zarówno z unijnego jak i pozostałych rynków państw trzecich dotyczące podaży, popytu, wysokości cen, wielkości eksportu i importu jak również sytuacji dotyczącej zmian w wymianie handlowej na świecie zarówno w przypadku świeżych produktów ogrodnictwa jak i ich przetworzonej postaci – mrożonek, soków, produktów puszkowanych czy zakonserwowanych. Dużą uwagę poświęcamy głównym polskim produktom eksportowym takim jak świeże i mrożone owoce miękkie, sok jabłkowy, czy warzywa korzeniowe i kapustne informując między innymi o ich wolumenie produkcji, eksportu czy też cenach w Polsce jak i na rynkach zagranicznych.

Okresowo ukazuje się biuletyn Rynek Owoców i Warzyw, w którym znajdą Państwo syntetyczną analizę funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej. Raport zawiera między innymi szczegółowe informacje z okresu ostatnich trzech miesięcy zmian w przepisach Unii Europejskiej, dokładny opis bieżących zmian zachodzących w regulacji rynku owoców i warzyw oraz stałe działy informacyjne dotyczące między innymi kampanii promocyjnych na terenie UE, standardów jakościowych unijnych owoców i warzyw czy też bardzo ważnego ostatnio również dla polskich producentów tematu nowych produktów o nazwach o chronionych oznaczeniach geograficznych czy też pochodzenia.

Publikowany jest także raport handlowy, poświęcony okresowym wynikom polskiego handlu rolno-spożywczego. Część dotycząca rynku owoców i warzyw świeżych, mrożonych oraz przetworów owocowych i warzywnych jest włączana do raportu ogólnego.

Raz do roku wydajemy obszerny raport o sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na świecie, który zawiera informacje o stanie rynku i najważniejszych wydarzeniach wśród głównych uczestników światowego sektora owoców i warzyw oraz produktów ich przetwórstwa Oprócz charakterystyki bieżącego okresu, opisujemy perspektywy sektora na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem rynków podstawowych eksporterów i importerów. Przytaczamy też aktualne prognozy FAO, OECD i Komisji Europejskiej.

Wszystkie opracowania FAMMU dotyczące rynku owoców i warzyw przygotowywane są w oparciu o najlepsze dostępne źródła, do których należą m.in. AMI ZMP, USDA, FAO, Komisja Europejska, IERiGŻ, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inne.

W Internecie dostępne są przykładowe wersje naszych opracowań i aktualny spis treści cotygodniowych wiadomości.

Co tydzień pocztą elektroniczną rozsyłamy naszym odbiorcom uaktualnienia notowań oraz bieżące wiadomości. W zależności od deklarowanego zapotrzebowania i uzgodnionych warunków przekazywania opracowań, odbiorcy otrzymują też (drogą elektroniczną i pocztową, w przypadku wersji drukowanej) wydawane przez nas raporty kwartalne i opracowania specjalne.

Raporty są dostępne po wypełnieniu formularza subskrypcji.

Autorką opracowań dotyczących rynku owoców i warzyw jest Dagmara Długokęcka.

Nasze dokumenty dostępne są w formacie tekstowym lub .pdf (Acrobat Reader). Program można ściągnąć z Internetu ze strony firmy Adobe.

powrót