Światowy rynek mleka, masła i serów

Światowy Rynek Mleka, Masła i Serów

FAMMU na bieżąco monitoruje sytuację podażowo-popytową na międzynarodowych rynkach artykułów mleczarskich, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej. Aktualność danych zapewniają wydawane przez nas co tydzień Notowania cen z podstawowych rynków hurtowych i giełd (w państwach dawnej Piętnastki - Francji, Holandii, Niemczech, Belgii, Austrii, Wielkiej Brytanii w nowych państwach członkowskich – np. na Węgrzech, a także w Rosji, Stanach Zjednoczonych i krajach Oceanii) oraz Wiadomości z tych i innych rynków światowych. W Wiadomościach piszemy także o bieżących zmianach w polityce rolnej, dotykających sektor mleczarski oraz o wydarzeniach i trendach w marketingu wyrobów mleczarskich.

Poszczególne części okresowego raportu Rynek Mleka i Produktów Mleczarskich związane są z aktualnym stanem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na podstawowych rynkach produktów mleczarskich: mleka (kwoty, dostawy, ceny), mleka w proszku, masła i serów. Zajmujemy się też polityką w sektorze mleczarskim, kierowaną przez Komisję Europejską (wiele uwagi poświęcając np. kwestiom liberalizacji rynków w ramach negocjacji WTO) oraz działaniami poszczególnych państw członkowskich na poziomie krajowym. Opracowanie zawiera liczne dane liczbowe, tabele i wykresy.

Dwa razy do roku sporządzamy raport handlowy

Raz do roku wydajemy obszerny raport o sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na świecie traktujący o stanie rynku i najważniejszych wydarzeniach wśród głównych uczestników światowego sektora mleczarskiego, opisując perspektywy mleczarstwa na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem rynków podstawowych eksporterów i importerów artykułów mleczarskich. Przytaczamy też aktualne prognozy FAO, OECD i Komisji Europejskiej.

Mimo że podstawowym obszarem naszego zainteresowania są rynki międzynarodowe, zwłaszcza rynek Wspólnoty, staramy się nie zaniedbywać też rynku krajowego. W Notowaniach podajemy krajowe ceny zbytu produktów mleczarskich oraz ceny urzędowe, otrzymywane za pośrednictwem .Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nasze opracowania przygotowujemy w oparciu o najlepsze dostępne źródła. Należą do nich: Komisja Europejska, Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej, DairyCo, AMI ZMP, USDA i jego agencje, FAO i inne.

W Internecie dostępne są przykładowe wersje naszych opracowań i aktualny spis treści cotygodniowych wiadomości.

Raporty rozsyłane są pocztą elektroniczną.

Raporty są dostępne po wypełnieniu formularza subskrypcji.

Autorem raportu Światowy Rynek Mleka jest Adam Bugała.

Nasze dokumenty dostępne są w formacie tekstowym lub .pdf (Acrobat Reader). Program można ściągnąć z Internetu ze strony firmy Adobe.

powrót