światowy rynek mięsa i drobiu

Światowy Rynek Mięsa i Drobiu

FAMMU na bieżąco monitoruje sytuację podażowo-popytową i cenową na międzynarodowych rynkach żywca i mięsa czerwonego (przede wszystkim wieprzowiny i wołowiny) oraz drobiu, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej. Aktualność danych zapewniają wydawane przez nas co tydzień Notowania oraz Wiadomości z głównych rynków światowych, a szerszą analizę dostarcza wydawany dwa razy w roku raport - Rynek Mięsa, Drobiu i Miodu. Na aktualne wydarzenia o dużym znaczeniu dla rynku mięsa czerwonego, drobiu i jaj staramy się reagować za pośrednictwem raportów specjalnych.

Notowania
obrazują tendencje kształtowania się instrumentów polityki rolnej UE (cła, refundacje eksportowe, kontyngenty importowe) oraz cen mięsa wieprzowego, wołowego, baraniego oraz drobiowego (kurcząt i indyków), jak również jaj.

W Wiadomościach piszemy o zmianach na światowych rynkach żywca i mięsa, polityce rolnej w sektorze mięsnym, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Wspólnoty, prognozach produkcji, konsumpcji i handlu zagranicznym. Staramy się natychmiast reagować na wszelkie istotne zmiany i wydarzenia na rynkach mięsa, drobiu i jaj.

Natomiast wydawany okresowo raport Rynek Mięsa, Drobiu i Miodu zawiera syntetyczną analizę funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej na rynkach żywca, mięsa, jaj i miodu.

Biuletyn przygotowywany jest w oparciu o najlepsze dostępne źródła. Należą do nich: Reuters, Interfax, ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle), Agra Europe, AMA - Agrarmarkt Austria, Productschappen Vee, Vlees en Eieren, Komisja Europejska, ATIS, MLA, ALIC, USDA, FAO, OECD i inne.

Sytuację na międzynarodowym rynku mięsa odnosimy do sytuacji na rynku polskim. Informacje na temat krajowego rynku czerpiemy z Biura Informacji i Analiz MRiRW, Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, Krajowej Rady Drobiarstwa, Inspekcji Weterynaryjnej, giełd towarowych i prasy fachowej.

Przygotowywany jest także raport handlowy, poświęcony okresowym wynikom polskiego handlu rolno-spożywczego. Część dotycząca rynku żywca, mięsa czerwonego i przetworów mięsnych włączana jest do raportu ogólnego.

Raz do roku przygotowywany jest raport o sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na świecie, zawierający informacje o światowym rynku żywca, mięsa, drobiu i jaj. Opracowanie to skupia się na przedstawieniu sytuacji na najważniejszych rynkach zagranicznych i wpływie wydarzeń w sektorze na stan rynku żywca, mięsa, drobiu i jaj. Ponadto raport odwołuje się również do prognoz przygotowywanych przez Komisję Europejską i OECD dotyczący rozwoju rynku mięsa w Unii Europejskiej i na całym świecie.

W Internecie dostępne są przykładowe wersje naszych opracowań i aktualny spis treści cotygodniowych wiadomości.

Raporty rozsyłane są pocztą elektroniczną.

Raporty s± dostępne po wypełnieniu formularza subskrypcji.

Autorami opracowań dotyczących rynku mięsa, drobiu i jajPaweł Kostrzyński, piszący o żywcu i mięsie czerwonym oraz Ewa Siemieńska, zajmująca się rynkiem drobiu i jaj.


Nasze dokumenty dostępne są w formacie tekstowym lub .pdf (Acrobat Reader). Program można ściągnąć z Internetu ze strony firmy Adobe.

powrót