Informacje z rynków rolnych 20 I 2017
Zapowiadana manifestacja producentów mleka w Brukseli
Według doniesień Europejskiej Rady Mleczarskiej (EMB), pomimo pewnej poprawy sytuacji w branży, rynek mleczarski nie wyszedł jeszcze z kryzysu i wymaga podjęcia konkretnych działań. (…) W związku z takim stanem rzeczy europejscy producenci mleka zamierzają przeprowadzić manifestację w Brukseli w czasie trwania obrad Rady Ministrów Rolnictwa w dniu 23 stycznia 2017 r. (…)
 
Światowe ceny przetworów mlecznych wciąż zwyżkują
W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 171,8 punktu, (…). Indeks cen przetworów mlecznych FAO w grudniu 2016 r. osiągnął pułap o 3,35% wyższy w stosunku do jego poziomu z listopada 2016 r. i wynosił 192,6 punktu, co jest już ósmą zwyżką po ponad półrocznej serii spadków. Powodem wzrostu są przede wszystkim zwyżkujące ceny masła, serów i pełnotłustego mleka w proszku (PMP). (…)
 
UE – Produkcja cukru nie wzrośnie gwałtownie po X 2017 r.?
Na seminarium zorganizowanym jeszcze pod koniec 2016 roku przez Międzynarodową Organizację Cukru (ISO) dyrektor generalny niemieckiego koncernu cukrowniczego Nordzucker AG, Hartwig Fuchs wyraził opinię, że po zniesieniu kwotowania produkcji cukru i izoglukozy w październiku 2017 roku w UE unijna produkcja cukru wcale nie musi przyspieszyć tak gwałtownie, jak to przewiduje znakomita większość analityków. (…)Powodem mają być problemy operacyjne. (…)
 
Polska – W 2016 R. zebrano o 4 mln ton buraków cukrowych więcej
W 2016 roku zebrano w Polsce 13 mln ton buraków cukrowych, o 39% więcej wobec poprzedniego roku. W wynikowym szacunku głównych ziemiopłodów GUS ocenił plonowanie na średnio 62,6 t/ha, czyli o 1/5 więcej niż przed rokiem. Areał buraków cukrowych przekroczył 200 tys. ha wobec 180,1 tys. ha w 2015 roku. (…)
 
FAO – W 2016 roku nieco potaniała żywność i mocno podrożał cukier
(…) Rok 2016 okazał się piątym z rzędu, w którym w ujęciu rocznym taniała żywność. (…) najsilniej potaniały zboża, a ich indeks spadł o 9,6%, 6,9% obniżkę odnotowało mięso, a produkty mleczarskie potaniały o 4,1%. Drożały za to oleje (+11,4%) i cukier, którego indeks mimo silnych przecen w listopadzie i grudniu 2016 roku zyskał przez cały rok aż 34,2%. (…)
 
UE – Wzrost cen wieprzowiny w grudniu 2016 r.
W grudniu 2016 r. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej UE kształtowała się na poziomie 152,90 EUR za 100 kg, tj. była o 0,7% wyższa niż w listopadzie minionego roku i jednocześnie przewyższała średnią cenę z grudnia 2015 r. aż o 21,2%. Warto zauważyć, że średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Unii była w grudniu 2016 r. o 0,3% wyższa od średniej ceny z ostatnich pięciu lat dla tego miesiąca (152,52 EUR za 100 kg). (…)
 
UE – Wzrost cen kurcząt w grudniu 2016 r.
Według danych Komisji Europejskiej, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki 65%) na rynku UE w grudniu ub. r. wyniosła 176,3 EUR/100 kg i była o 1,3% wyższa niż w listopadzie, lecz jeszcze o 2,1% niższa niż w grudniu 2015 r. W skali miesiąca ceny kurcząt wzrosły w 12 państwach członkowskich UE, w największym stopniu w Portugalii (+12%). W 11 krajach unijnych kurczęta potaniały, najbardziej w Słowenii (-6,1%). Polskie notowania spadły o 1,8% do 105,6 EUR/100 kg i stanowiły 60% średniej unijnej. (…)
 
Marokańskie warzywa dominują na unijnym rynku
W pierwszej połowie 2016 roku największymi dostawcami warzyw do państw Unii Europejskiej z ugrupowania państw trzecich były Maroko i Egipt. W sumie w omawianych pierwszych sześciu miesiącach minionego roku z Maroka państwa unijne zaimportowały 482,6 tys. ton warzyw, a z Egiptu odpowiednio 250,6 tys. ton. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku to wzrost dostaw o 13% w ujęciu ilościowym w przypadku marokańskich warzyw i o ponad 10% dla egipskich. Unijny import warzyw z Maroka stanowił dokładnie 31% łącznego wolumenu importowanych warzyw z państw trzecich w pierwszej połowie 2016 roku, a z Egiptu było to 15% łącznych zakupów. Łączna wartość sprowadzonych z Maroka warzyw to w okresie od stycznia do końca czerwca 2016 roku 591,6 mln euro, a z Egiptu – 155,5 mln euro. (…)
 
Rekordowy import sałat w UE
W sezonie 2015/2016 – okres liczony od 1 września 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku – kraje unijne wydały rekordową sumę na import różnego rodzaju sałat. W sumie w omawianym okresie Unia Europejska zaimportowała łącznie 1,919 mln ton sałat i endywii o wartości 2,217 mld euro. (…)
 
 
Źródło: Reuters, Dz.U. UE, KE, FAO, globaldairytrade.info, fonterra.com, farmer.pl, GUS, FEPEX, freshplaza  

Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót