Informacje z rynków rolnych 24 VI 2016
Indie – Powstanie ogromna plantacja stewii
Firma PureCircle, które jest największym na świecie producentem stewii, poinformowała, że zamierza stworzyć w Indiach wraz tamtejszymi rolnikami plantację stewii na powierzchni 5 tysięcy hektarów. Być może powstanie tam również fabryka. (…)

Indie – Cło eksportowe na cukier do końca 2016 roku
Indie wprowadziły 20% cło eksportowe na cukier, żeby ograniczyć wzrosty jego cen w kraju. (…)

Niemcy – Nordzucker zainwestuje w Afryce
Niemiecki koncern cukrowniczy Nordzucker planuje ekspansję w Afryce. Rynek unijny dalej ma pozostać głównym, ale po zniesieniu kwotowania produkcji cukru i izoglukozy w UE od października 2017 roku firma chce działać bardziej międzynarodowo. Rosnąca populacja w Afryce i silny popyt na cukier na tym kontynencie sprawia, że to atrakcyjny inwestycyjnie obszar. (…)

WAPA publikuje prognozę zbiorów jabłek i gruszek
WAPA, Światowe Stowarzyszenie Producentów i Eksporterów Jabłek i Gruszek, opublikowała najnowsza prognozę dotycząca zbiorów jabłek i gruszek w roku 2016 w państwach półkuli południowej. W sumie w 6 państwach półkuli południowej zebrane zostanie według wstępnych danych szacunkowych 5,297 mln ton jabłek – czyli o 2% mniej niż w roku minionym. (…)

Szósty niemiecki ser w unijnym rejestrze ChNP
W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/924 z dnia 1 czerwca br. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Allgäuer Sennalpkäse (ChNP). Jest to ser twardy o długim okresie przechowywania, który wytwarza się w sposób tradycyjny i rzemieślniczy z nieprzetwarzanego mleka krowiego na obszarze Sennalpen należącym do Allgäu (niemiecki region geograficzny w południowo-zachodniej Szwabii, w Bawarii i częściowo Badenii-Wirtembergii) i poddaje obróbce ręcznej. (…)

Zwyżki cen OMP w UE
W Unii Europejskiej od lutego 2016 roku obserwowane było wyhamowanie spadkowej tendencji cen OMP, która trwała praktycznie od drugiego kwartału 2015 r. (z krótkotrwałym odbiciem na przełomie września i października). Szósty miesiąc bieżącego roku przyniósł zwyżki cen OMP w UE. W dniu 12 czerwca 2016 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,70 EUR/kg, była zatem o 2,25% wyższa niż przed (…) Presję na ceny przetworów mlecznych w UE w dalszym ciągu wywiera ograniczony popyt z Chin i przedłużone rosyjskie embargo. Ponadto niekorzystnie dla cen przetworów mlecznych w UE działają doniesienia o znacznych zwyżkach dostaw mleka w głównych krajach produkcyjnych, np. +18,5% w Irlandii, +11,9% w Holandii, +5,6% w Danii, +5,1% w Polsce, czy +1,3% we Francji. (…)

UE – Wyraźny wzrost cen na rynku wieprzowiny w maju br.
W maju 2016 r. ceny reprezentatywne wieprzowiny zwiększyły się w skali miesiąca w 23 krajach UE, spadły zaś tylko w 3 państwach (cena na Malcie nie zmieniła się). Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej UE kształtowała się w tym okresie na poziomie 136,85 EUR za 100 kg, tj. była o 7,3% wyższa niż w kwietniu br., ale jednocześnie pozostawała o 3,6% niższa od średniej ceny z maja 2015 r. (…)

Krupnioki śląskie w rejestrze chronionych oznaczeń
W dn. 21 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/984 z dn. 7 czerwca 2016 r. wpisujące do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) nazwę „Krupnioki Śląskie”. (…)

Wielka Brytania zwiększa import drobiu
Pomimo kolejnego wzrostu produkcji, w 2015 r. Wielka Brytania była tylko w 73% samowystarczalna w zakresie podaży mięsa drobiu. Wskaźnik samowystarczalności był o 4% niższy niż rok wcześniej i najniższy od 5 lat. Ubiegłoroczny przywóz mięsa drobiu na Wyspy wyniósł 939 tys. ton i był o 8% wyższy niż w 2014 r. (…)
 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, WAPA, MR, AMI ZMB, DairyCo, USDA, World Poultry
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót