Informacje z rynków rolnych 13 V 2016
UE – Będzie tylko dodatkowy import cukru?
Na spotkaniu światowego związku plantatorów buraków i trzciny cukrowych (WABCG) przedstawiciel Komisji Europejskiej potwierdził, że jeszcze w maju zostanie przedstawiona propozycja mechanizmów poprawiających zaopatrzenie na unijnym rynku cukru. (…) Zasugerowano, że na rynku może pojawić się dodatkowe 300-400 tys. ton, co jest zgodne z wcześniejszymi spekulacjami. Dodatkowy wolumen ma być jednak dostępny wyłącznie w ramach preferencyjnego importu, a wcześniej mówiło się także o przekwalifikowaniu, czyli wprowadzeniu na unijny rynek cukru pozakwotowego. (…)

ICCO – Sezon 2015/16 na rynku kakao na minusie
Międzynarodowa Organizacja Kakao (ICCO) prognozuje, że sezon 2015/16 na globalnym rynku kakao zamknie się deficytem rzędu 113 tys. ton. Jednocześnie podano, że sezon 2014/15 zamknął się ostatecznie nadwyżką 42 tys. ton, choć wcześniej oczekiwano niewielkiego deficytu.

Brazylia – Prognoza wzrostu eksportu cukru o 12% w sezonie 2016/17
Brazylijska firma konsultingowa, Job Economia prognozuje, że zbiory trzciny cukrowej w rejonie środkowo-południowym Brazylii, gdzie zbiera się 90% trzciny w tym kraju, zwiększą się w relacji rocznej o 6,4% z 605 do 644 mln ton. Będzie to najwyższy w historii wolumen. Produkcja cukru ma wzrosnąć dynamicznie, o 13% do 34,8 mln ton wobec 30,8 mln ton wytworzonych sezon wcześniej. (…) Job Economia ocenia, że eksport cukru w sezonie 2016/17 wyniesie 25 mln ton i będzie o 11,6% wyższy w relacji rocznej (…).

Rozmowy Unia-kraje Mercosur, wołowina wyłączona z negocjacji
Jak planowano, w dniu 11 maja br. Unia oraz kraje południowo-amerykańskiego bloku Mercosur wymieniły oferty wzajemnego dostępu do swoich rynków, co było niezbędne by posunąć negocjacje w sprawie wolnego handlu krok naprzód. (…)

UE – Nieznaczny wzrost cen wieprzowiny w kwietniu br.
W kwietniu 2016 r. ceny reprezentatywne wieprzowiny (m/m) zwiększyły się w 15 krajach Unii, spadły zaś u 13 pozostałych członkach Wspólnoty. Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej UE kształtowała się w tym okresie na poziomie 127,57 EUR za 100 kg, tj. była o 0,2% wyższa niż w marcu br., ale jednocześnie pozostawała o 11,4% niższa od średniej ceny z kwietnia 2015 r. Warto przy tym podkreślić, że średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Unii była w kwietniu 2016 r. najniższa od 2003 r. dla tego miesiąca. (…)

Prognoza zbiorów moreli w Europie
Medfel opublikowała najnowszą prognozę tegorocznych zbiorów moreli w Europie. W bieżącym roku prognozowana jest wielkość 442,8 tys. ton. Dla porównania przed rokiem zbiory wyniosły 498,5 tys. ton – czyli były o ponad 11% większe niż tegoroczna prognoza. (…)

Ekwadorski eksport bananów
Ekwador to największy światowy eksporter bananów. W roku 2005 wielkość eksportu tych owoców z Ekwadoru kształtował się na poziomie 4.847 mln ton, a już w roku 2010 wynosił 5.156 mln ton. W minionym roku wielkość wysłanych bananów to 6.250 mln ton wobec 6.020 mln ton wyeksportowanych w roku 2014. (…)

Notowania masła w UE nadal spadają
W dniu 1 maja 2016 roku średnia ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 2,5 EUR/kg i była o 2,74% niższa niż przed miesiącem. (…) W analizowanym okresie nieco niższe niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego (za Niemcami, Francją i Irlandią). W dniu 1 maja 2016 roku jego ceny spadły do poziomu 2,25 EUR/kg, a więc były o 5,86% niższe niż przed miesiącem (…).

Światowe ceny przetworów mlecznych wciąż zniżkują
W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 151,8 punktu, zwyżkując tym razem nieco dynamiczniej niż przed miesiącem po serii spadków, które obserwowane były od marca 2014 roku do stycznia 2015 r. (…) Indeks cen przetworów mlecznych FAO w kwietniu 2016 r. osiągnął pułap o 2,2% niższy w stosunku do jego poziomu z marca 2016 r. i wynosił 127,4 punktu, co świadczy o kontynuacji trendu spadkowego. Powodem zniżek wciąż jest względnie wysoka produkcja w Unii Europejskiej, większe niż przewidywano dostawy w Oceanii oraz ograniczony popyt na artykułu mleczarskie w skali światowej. Ponadto główni eksporterzy mają problemy ze zbyciem dużej ilości zapasów.
 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, ICCO, Freshplaza, Factsheet Bananen, AMI ZMB, PAP, FAO
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót