Informacje z rynków rolnych 6 XI 2015
UE – Brak kwotowania produkcji cukru i izoglukozy może być szkodliwy dla zdrowia?
W piśmie naukowym „British Medical Journal” opublikowano analizę przygotowaną przez zespół pracowników z Cambridge University, według której reforma unijnego rynku może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi. (…) Dlatego też Brytyjczycy obawiają się, że po 2017 roku może wzrosnąć podaż taniej żywności z izoglukozą, co może mieć negatywne skutki zdrowotne, zwłaszcza dla osób o najniższych dochodach. Syropy są tańsze od cukru i mogą łatwo zastąpić cukier w przemyśle spożywczym. (…)

Rosja – W okresie I-VII 2015 r. załamanie importu kakao i czekoladek
Rosyjski urząd celny podał, że w okresie styczeń-lipiec 2015 roku import ziarna kakao zmniejszył się w relacji rocznej o 39% do 18,5 tys. ton i o 41% do 62 mln $. Średnia wartość celna była mniejsza o 3% rok do roku. Natomiast import wyrobów zawierających kakao spadł o 53% do 33,2 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 53% do 149,6 mln $. Średnia wartość celna była stabilna w relacji rocznej. (…)

Polska – W okresie I-VII 2015 roku wyhamował handel zagraniczny cukrem
(…) W pierwszych siedmiu miesiącach 2015 roku eksport cukru z Polski wyniósł 270,9 tys. ton, a jego wartość 117,6 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 8 i 18%. Średnia wartość eksportu obniżyła się o 11% do 434 €/t, czyli do około 1,8 zł/kg. (…) W pierwszych siedmiu miesiącach 2015 roku import cukru do Polski spadł o 44% do 88,2 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 55% do 38,5 mln €. Cukier sprowadzano po średnio 437 €/t (-20% r/r, bez rozróżnienia na cukier biały i surowy), czyli po około 1,81 zł/kg. (…)

UE: Żniwa kukurydzy zmierzają ku końcowi
Zbiory kukurydzy w Unii Europejskiej zbliżają się powoli do końca. Według ostatnich prognoz KE, tegoroczna produkcja kukurydzy jest szacowana na 57,4 mln ton, tj. o 1 mln ton poniżej poprzednich prognoz i aż o 20 mln ton mniej w porównaniu do zeszłorocznego wyniku. Powodem znacznie gorszych zbiorów była letnia susza odnotowywana w kilku krajach ugrupowania. We Francji, będącej liderem w unijnej produkcji kukurydzy, zbiory tego gatunku wyniosą 13-14 mln ton w porównaniu do 18 mln ton zebranych rok wcześniej. (…)

USA: Pszenica SRW droższa od HRW
Pod koniec pierwszego tygodnia listopada br. notowania pszenicy SRW na CBoT wynosiły 193,4 USD/tonę, tj. o 2% więcej niż przed tygodniem. W skali tygodnia nieznacznie obniżyły się natomiast ceny pszenicy HRW na KCBT – o 0,5% do 178,6 USD/tonę i pszenicy HRS na MGE – o 0,7% do 189,7 USD/tonę. Warto odnotować, iż obecnie ceny pszenicy SRW są w kontraktach terminowych na wyższym poziomie niż pszenicy HRW. Podobnie kształtuje się relacja cen w transakcjach rzeczywistych. Pod koniec tygodnia notowania pszenicy HRW nr 2 na bazie fob Zatoka Meksykańska (dostawa w listopadzie 2015 roku) wynosiły 219 USD/tonę, a pszenicy SRW nr 2 na takiej samej bazie (dostawa w listopadzie) – 224,6 USD/tonę. Może to wynikać z produkcji i podaży obu tych klas pszenicy. Według USDA, w sezonie 2015/16 Stany zebrały 22,5 mln ton pszenicy HRW wobec 20,1 mln ton sezon wcześniej, a podaż pszenicy HRW wzrosła (również dzięki wysokim zapasom) – z 26,8 mln ton do 30,8 mln ton. Natomiast w przypadku SRW odnotowano zarówno spadek produkcji (z 12,4 mln ton w 2014 r. do 9,8 mln ton), jak i podaży (spadek z 15,8 mln ton do 14,5 mln ton). (…)

Australia: Obawy o jakość pszenicy z Nowej Południowej Walii
Obfite opady deszczu docierające do wschodniego wybrzeża Australii mogą spowodować pogorszenie jakości ziarna zbieranego z tego rejonu. W Nowej Południowej Walii w tym tygodniu ma spaść ok. 100 mm deszczu – zapowiedziały australijskie służby meteorologiczne. Na tym etapie może to oznaczać obniżanie się jakości pszenicy – z konsumpcyjnej do paszowej. W stanie Nowa Południowa Walia problem może dotyczyć od jednej trzeciej do nawet połowy upraw pszenicy. Według wcześniejszych prognoz ABARES, produkcja pszenicy w tym stanie była prognozowana na 7,2 mln ton, a całkowite zbiory w kraju na 25,3 mln ton. Jednak teraz niezależni analitycy są zdania, że zbiory w Nowej Południowej Walii mogą zmniejszyć się do poniżej 6 mln ton. Jeśli obawy te znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, to oznacza to zmniejszenie dostępności ziarna pszenicy o wysokich parametrach jakościowych. (…)

W październiku ceny OMP w UE wyższe niż we wrześniu
Dnia 25 października 2015 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,81 EUR/kg i była o 3,21% wyższa niż przed miesiącem. Średnie ważone ceny OMP w UE delikatnie wzrastały przez cały wrzesień i trzy tygodnie października po tym jak na koniec sierpnia znalazły się na najniższym poziomie od września 2009 r. W analizowanym okresie mniej dynamicznie zwyżkowały ceny OMP na rynku polskim, gdzie osiągnęły pułap 1,73 EUR/kg, czyli o ok. 14,4% niższy niż przed rokiem. (…)

Rekordowy eksport płynnego mleka i śmietany z Polski
W I połowie 2015 roku odnotowano wzrost wolumenu i zwyżkę wartości wywozu płynnego mleka i śmietany z Polski. Odpowiednio +49% do 242,1 tys. ton oraz +5% do rekordowego półrocznego poziomu 134,6 mln EUR. W pierwszej połowie 2015 roku jedynie w maju wartość eksportu płynnego mleka i śmietany za granicę była mniejsza niż w 2014 roku. Tradycyjnie płynne mleko i śmietanę wysyłano niemal wyłącznie do państw członkowskich UE. (…)

Prognoza zbiorów cytrusów w Hiszpanii
Pod koniec października opublikowano pierwsze dane szacunkowe dotyczące tegorocznych zbiorów owoców cytrusowych w Hiszpanii. W sumie w sezonie 2015/16 spodziewana produkcja wszystkich cytrusów będzie o 19,2% niższa wobec poprzedniego sezonu i oszacowano ją na około 5,7 mln ton. (…)

Światowy rynek pomidorów przemysłowych
W dniu 15 października bieżącego roku WPTC – Światowa Rada Pomidorów Przemysłowych opublikowała najnowsze dane dotyczące prognozy zbiorów pomidorów przemysłowych w 2015 roku. W sumie na całym świecie wielkość tą oszacowano na 41,254 mln ton – to jest o 3,4% więcej wobec roku poprzedniego i o niecałe 4% więcej wobec średniej wielkości zbiorów z lat 2012-2015 (jest to wielkość 35,447 mln ton).

Światowy rynek brzoskwiń i nektarynek
Jak wynika z najnowszego raportu FAS USDA, w sezonie 2015/2016 zbiory brzoskwiń i nektarynek na świecie wyniosą 20,466 mln ton wobec 20,035 mln ton w poprzednim sezonie. Wzrost światowej produkcji to wynik między innymi większej produkcji w Chinach – zebrane zostanie tam około 13,6 mln ton owoców wobec 13,0 mln ton w poprzednim okresie. Tym samym Chiny to największy światowy producent tych owoców. Na drugim miejscu znalazły się kraje unijne z wynikiem 4,027 mln ton i na trzecim USA – 903,0 tys. ton. (…)

 
Źródła: Reuters, KE, Dz.U. UE, MF, MRiRW, AMI ZMB, DairyCo, MF, USDA, Green Med Journal
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót