Informacje z rynków rolnych 30 X 2015
12 państw przekroczyło kwoty mleczne w sezonie 2014/2015
Łączna wielkość dostaw mleka w krajach UE w sezonie 2014/2015 (od kwietnia 204 r. do końca marca 2015 r.) była o 3,16 mln ton niższa, niż przyznana kwota produkcyjna. Według wstępnych danych opublikowanych przez Komisję Europejską dnia 20.10.2015 r., 12 państw członkowskich przekroczyło swoje limity. Odnotowano także wyraźny wzrost wielkości karnych opłat z tytułu przekroczenia limitu produkcji do 817,59 mln EUR, czyli dwukrotnie więcej niż w sezonie 2013/14, gdy łączna opłata z tytułu nadprodukcji mleka w skali całej Unii wyniosła 408,67 mln EUR. (…)

Większy eksport masła z Polski, ale mniejsza wartość
Od 2013 roku obserwowany jest wzrost eksportu masła z Polski. W okresie tym polskie masło było konkurencyjne cenowo w Unii Europejskiej. Przekładało się to na wzrost eksportu tego tłuszczu. W 2014 roku na skutek niższych cen światowych było tu stabilnie, a kontynuacja zniżkowego trendu cen w I połowie 2015 roku przyczyniła się do tego, że pomimo 8,9% zwyżki wolumenu wywozu do 22,7 tys. ton odnotowano tutaj 10% spadek wartości eksportu (do 66,6 mln EUR). Zwiększyła się jednak istotność tego tłuszczu dla wywozu mleczarskiego (z 7,2% do 7,9% udziału w strukturze wywozu mleczarskiego z Polski). Produkt ten jest wysyłany przede wszystkim (93,9%) do państw UE, głównie na rynki Piętnastki. (…)

Zakaz importu wybranych produktów z Ghany
W dniu 13 października ukazało się rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2015/1849 wprowadzające obostrzenia w imporcie z Ghany wybranych produktów. Audyty przeprowadzone przez Komisję w Ghanie w latach 2012 i 2015 ujawniły niedociągnięcia w systemie fitosanitarnej certyfikacji wywozu. Mimo zapewnień i działań zapowiadanych przez ghańskie właściwe organy liczba przypadków zatrzymań ponownie wzrosła. W szczególności od roku 2009 nieprawidłowości dotyczyły głównie papryki słodkiej, wszelkiego rodzaju kabaczków, cukinii, czy przepękli ogórkowatej. (…)

Pozaunijny handel owocami i warzywami
Freshfel opublikował najnowsze dane dotyczące handlu zagranicznego owocami i warzywami pomiędzy Unią Europejską, a państwami pozaunijnymi – krajami trzecimi. Jak wynika z ostatnich dostępnych danych, w roku 2014 import owoców i warzyw do UE z państw trzecich wyniósł 13,1 mln ton, z czego około 87% stanowił i port samych owoców, a 13% samych warzyw. Tym samym kraje unijnej pozostają największym na świecie importerem produktów ogrodnictwa. (…)

Rekordowy wzrost dostaw z Białorusi do Rosji
W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku Białorusini wyeksportowali na rynek rosyjski w sumie ponad 706,0 tys. ton owoców i warzyw. Dla porównania w analogicznych miesiącach roku poprzedniego było to jedynie 287,3 tys. ton, a dwa lata wcześniej odpowiednio – 129,3 tys. ton. Tym samym w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2015 eksport wzrósł o 146% wobec roku poprzedniego. We wspomnianym okresie od stycznia do końca lipca br., około 530,0 tys. ton stanowiły dostawy owoców, a prawie 176,0 tys. ton warzyw. Przede wszystkim w dostawach dominowały jabłka z wynikiem 293,6 tys. ton - wzrost o 123%, następnie brzoskwinie i nektarynki – ponad 80,0 tys. ton - wzrost o 262% oraz gruszki z wielkością 61,5 tys. to - wzrost o 427%. (…)

Rosja: Znaczne rozbieżności w danych dotyczących eksportu zbóż
Jak podało rosyjskie Centrum Jakości Zbóż, w okresie od 1 lipca do 23 października br. wywóz zbóż z Rosji osiągnął 14,6 mln ton, w tym 10,7 mln ton pszenicy. Należy podkreślić, iż dane handlowe dostarczane przez centrum znacznie różnią się od tych podawanych przez rosyjskie służby celne. Według tego ostatniego źródła, w okresie od 1 lipca do 21 października br. Rosja wyeksportowała 12,3 mln ton zbóż, w tym 9,5 mln ton pszenicy, tj. o 12% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu handlowego. Rosyjskie Centrum Jakości Zbóż kalkuluje wysokość eksportu na podstawie certyfikatów fitosanitarnych wydawanych dla handlowców zamierzających wyeksportować ziarno. W opinii analityków i eksporterów centrum dysponuje najbardziej aktualnymi i najbardziej precyzyjnymi danymi handlowymi pomimo, iż niektóre transakcje, na które certyfikaty zostały wydane, mogą zostać później anulowane bądź opóźnione. W całym sezonie 2015/16 rosyjski eksport zbóż będzie bardzo wysoki, zbliżony do poziomów osiąganych w ubiegłym sezonie. Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa prognozuje go na około 30 mln ton. (…)

Ukraina: Urodzaj zbóż, obawy o oziminy
Jak podało ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa, do połowy października br. zebrano 49,6 mln ton zbóż z 88% całego areału (14,6 mln ha), a średnie plony wyniosły 3,87 ton z ha. W rozpatrywanym okresie zbiory kukurydzy wyniosły 11,8 mln ton z 2,3 mln ha (co stanowi 56% całej powierzchni upraw tego gatunku). Ukraina zamierza zebrać od 22 mln ton do 23 mln ton kukurydzy, mniej w porównaniu z 28,5 mln ton w ubiegłym roku. Jak podało ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa, tegoroczne zbiory zbóż ogółem mogą osiągnąć około 59,5 mln ton, w tym 24 mln ton pszenicy. Dla porównania w 2014 roku produkcja zbożowa kraju wyniosła aż 63,8 mln ton. Jednocześnie poinformowano, iż do połowy miesiąca rolnicy obsiali zbożami ozimymi 7,4 mln ha, w tym pszenicą ozimą - 6,2 mln ha, a jęczmieniem – 1 mln ha. Analitycy w dalszym ciągu podkreślają, że jesienna susza może spowodować znaczną redukcję areału pszenicy ozimej na zbiór w przyszłym roku. (…)

GASC: Polska pszenica najtańsza w ostatnim przetargu
W ostatnim przetargu zorganizowanym przez egipski GASC najkorzystniejszą cenę miała polska pszenica – 195,84 USD/tonę na bazie fob z dostawą na 1-10 grudnia br. Oferta dotyczyła 60 tysięcy ton ziarna od niemieckiej firmy ADM. Koszty frachtu wyniosły 13,43 USD/tonę (Mina Egypt), co łącznie dało cenę na bazie c&f w wysokości 209,17 USD/tonę. W tym samym przetargu poza polską GASC wybrał jeszcze oferty rumuńskiej i francuskiej pszenicy – łącznie 240 tys. ton. (…)

Australia: El Nino negatywnie wpływa na uprawy pszenicy
Jak podaje biuro australijskie biuro ABARES, w sezonie 2015/16 zbiory pszenicy w Australii będą niższe w porównaniu do poprzednio prognozowanych i wyniosą około 24 mln ton. Ostatnia korekta prognoz jest spowodowana suszą, związaną z zjawiskiem El Nino. Na początku września br. ABARES podało prognozę zbiorów pszenicy w wysokości 25,28 mln ton. (…)

UE – Kampania przebiega sprawnie, ale zbiory buraków będą mniejsze
Z informacji napływających od plantatorów w krajach unijnych wynika, że tegoroczne zbiory buraków cukrowych przebiegają dobrze, ale ze względu na obniżenie areału będą znacznie niższe niż rok wcześniej. Mniejsza kontraktacja to skutek nadprodukcji w ubiegłym roku. (…)

Francja – Koniec strajku w Tereosie
Trwający przez tydzień strajk pracowników francuskiego koncernu cukrowniczego Tereos zakończył się porozumieniem z trzema związkami zawodowymi. Uzgodniono, że pensje wzrosną o 1,1% generalnie, a indywidualnie podwyżka wyniesie 0,3%. (…)

Świat – Sezon 2015/15 deficytowy na rynku cukru
Brazylijska firma analityczna Datagro zwiększyła swój szacunek deficytu na światowym rynku cukru w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) z 2,36 do 2,57 mln ton. Mniejsza produkcja w Indiach, Chinach i UE nie zostanie zrekompensowana podwyżkami w Rosji i Australii. (…)

 
Źródła: Reuters, KE, Dz.U. UE, MF, globaldairytrade.info, Freshfel, Factsheet Russia
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót