Informacje z rynków rolnych 9 X 2015
49 włoski ser w rejestrze ChNP
W dniu 29 września 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/1724 z dnia 23 września br. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Silter”. (…) Ser „Silter” jest wytwarzany przez cały rok wyłącznie z mleka surowego częściowo odtłuszczonego tylko poprzez zbieranie śmietany gromadzącej się na powierzchni mleka. Co najmniej 80% krów mlecznych w danej hodowli musi należeć do ras górskich: Bruna, Grigio Alpina lub Pezzata Rossa. (…)

Ceny OMP w UE wciąż bardzo niskie, ale nastąpiły zwyżki
Dnia 28 września 2015 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,75 EUR/kg i była o 2,78% wyższa niż przed miesiącem. Średnie ważone ceny OMP w UE delikatnie wzrastały przez cały wrzesień po tym jak na koniec sierpnia znalazły się na najniższym poziomie od września 2009 r. W analizowanym okresie mniej dynamicznie zwyżkowały ceny OMP na rynku polskim, gdzie osiągnęły pułap 1,7 EUR/kg, czyli o ok. 23,8% niższy niż przed rokiem. (…)

UE – Duże zainteresowanie wywozem cukru pozakwotowego w 2015/16
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1803 dotyczące wywozu pozakwotowego cukru w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień). Limit wywozu wynosił 650 tys. ton, a wnioski złożono 1,97 mln ton, czyli trzy razy więcej niż kontyngent wywozowy. Dlatego też KE zastosowała współczynnik akceptacji w wysokości 32,928064% (tylko 1/3 wnioskowanej ilości dostanie pozwolenie na wywóz) dla wniosków złożonych między 1 a 2 października 2015 roku. Wnioski złożono między 5 a 9 października zostały odrzucony w całości, a dalsze składanie pozwoleń importowych zawieszono, bo limit jest w pełni wykorzystany. (…)

UE – Plonowanie buraków cukrowych mniejsze niż przed rokiem
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej zmniejszył w swoim sierpniowym raporcie szacunek plonów buraków cukrowych w UE w 2015 roku do średnio 71,35 t/ha wobec 77,08 t/ha rok wcześniej, co oznacza spadek o 7%. Mimo tego wobec średniej pięcioletniej plonowanie będzie wyższe o 1%. (…)

Brazylia – Podwyżki cen benzyny pomogą bioetanolowi
Brazylijski państwowy koncern paliwowy, Petrobas podniósł z końcem września 2015 roku ceny benzyny o 6%, a diesla o 4%. W Brazylii ceny benzyny są regulowane. Decyzja powinna wesprzeć sektor cukrowniczy w tym kraju. (…)

Rosyjskie embargo nie zahamowało wzrostu eksportu towarów rolno-spożywczych z UE
Rosyjskie embargo nałożone na produkty rolno-spożywcze z UE pogorszyło wyniki eksportowe w sektorze mleczarskim (spadki wywozu dotyczyły przede wszystkim pełnego mleka w proszku, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów, w przypadku masła zanotowano wzrost eksportu) oraz owoców i warzyw, natomiast w przypadku sektora mięsnego odnotowano wzrost wywozu. (…)

FAO – Wzrost cen żywności na świecie we wrześniu br.
We wrześniu 2015 r. indeks światowych cen żywności FAO wyniósł 156,3 pkt i wobec zmienionego indeksu z sierpnia br. wzrósł o 0,8% (1,2 pp.). W porównaniu z wrześniem 2014 r. roku ceny żywności były jeszcze o 18,9% niższe. (…)

 
Źródła: Reuters, KE, FAS/USDA, Dz.U. UE, AMI ZMB, DairyCo, MRiRW, Agra Facts, FAO
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót