Informacje z rynków rolnych 3 IV 2015
IGC: Prognozy zbiorów na sezon 2015/16
Pod koniec marca br. Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podała prognozy produkcji zbóż na świecie w sezonie 2015/16 w wysokości 1,937 mld ton, tj. o 3% mniej w porównaniu do wyniku z kończącego się sezonu. Zbiory pszenicy w skali globu są prognozowane na 709 mln ton, tj. o 10 mln ton mniej niż w sezonie 2014/15, a zbiory kukurydzy – na 941 mln ton, w porównaniu do 990 mln ton w tym sezonie. Obecne prognozy światowej i unijnej produkcji zbóż w nadchodzącym sezonie są dobre, co może oznaczać utrzymanie się niskich notowań również w kolejnym sezonie. (…)

UE: Imponujący eksport pszenicy
W zeszłym tygodniu (przełom marca i kwietnia br.) KE wydała licencje na eksport 1,07 mln ton pszenicy miękkiej. Jest to trzeci w historii tygodniowy wynik wywozu pszenicy z UE. W bieżącym sezonie Unia odnotowuje imponującą sprzedaż tego gatunku na rynki zagraniczne. Dotychczasowy eksport (na podstawie licencji) osiągnął już 25,493 mln ton wobec 23,279 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu handlowego. (…)

UE – W sezonie 2014/15 produkcja cukru wyniesie prawie 20 mln ton
Komisja Europejska zaktualizowała unijny bilans cukru. W sezonie 2014/15 (październik/wrzesień) produkcja cukru wzrośnie dynamicznie, o 17% do 19,884 mln ton, w tym 559,9 tys. ton z tytułu przeniesienia z poprzedniego sezonu (minus 40,6 tys. ton przeniesionych na kolejny). Kwota produkcyjna w wysokości 13,53 mln ton zostanie zatem przekroczona aż o 6,377 mln ton. W relacji rocznej oznacza to wzrost aż o 83%! Największe nadwyżki będą udziałem Francji – 1,78 mln ton, i Niemiec – 1,7 mln ton. KE szacuje, że produkcja w Polsce wzrosła do 2,032 mln ton (w tym 47,7 tys. ton przeniesienia z poprzedniego sezonu), a nadwyżka produkcyjna wyniesie 627,1 tys. ton. (…)

FAO – W marcu 2015 r. żywność najtańsza od ponad 5 lat, a cukier od 6 lat
W marcu 2015 roku indeks cen żywności FAO stracił 1%, spadając do 130 punktów. W ujęciu rocznym ceny żywności były niższe o 19%. (…) Z kolei indeks cukru FAO stracił 9%, spadając do 141 punktów. Przyczyn przecen tego produktu należy upatrywać w słabnącym realu, który zachęca Brazylijczyków do wywozu, oraz dużej podaży cukru w głównych regionach produkcji. W ujęciu rocznym cukier był tańszy o 20%. (…)

Polska – Spadek eksportu jaj i przetworów w 2014 r.
W 2014 r. wolumen eksportu jaj i przetworów jajecznych obniżył się wobec 2013 r. o 7% do 226 tys. ton, a jego wartość była o 2% niższa i wyniosła 240 mln EUR. Dodatnie saldo w handlu zagranicznym sektora jaj nieznacznie (o 0,4%) wzrosło jednak w skali roku do 188 mln EUR, ze względu na równoległy spadek importu – o 22% do 5 tys. ton, przy wydatkach niższych o 12% – 52 mln EUR. (…)

UE – Nieznaczny wzrost cen kurcząt brojlerów w marcu br.
Według wstępnych danych Komisji Europejskiej, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65%) na rynku unijnym w marcu br. (do 27.03) wyniosła 187,9 EUR/100 kg i wobec lutego wzrosła o 0,9%. W skali roku ceny były o 3,8% niższe, a wobec średniej z lat 2010-2014 jeszcze o 2,5% wyższe. (…)

Koniec kwot mlecznych w UE
Dnia 31 marca 2015 roku, po ponad trzydziestu latach obowiązywania w całej Unii Europejskiej i jedenastu latach w Polsce, zniesiony został system kwotowania produkcji mleka. Koniec kwot tworzy nowe możliwości rozwoju dla niektórych producentów mleka, potencjalnie zagraża jednak egzystencji innych. (…)

Ceny masła w UE stabilne w marcu
W dniu 23 marca 2015 roku średnia ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 3,29 EUR/kg i była o 1,15% wyższa niż przed miesiącem. (…) Produkcja masła u najważniejszych producentów i eksporterów wciąż jest znacznie wyższa niż przed rokiem, a umocnieniu notowań cen nie sprzyja ograniczony popyt z Chin i nałożone przez Rosję embargo. Stabilizująco na ceny masła w marcu działało ograniczanie produkcji mleka w związku ze zbliżającym się końcem ostatniego sezonu kwotowego, a także zmniejszenie produkcji w skali światowej na skutek suszy panującej w Nowej Zelandii. (…)

Mniejszy eksport polskich owoców w roku 2014
W minionym roku łączny eksport polskich owoców zamknął się wolumenem 1333,7 tys. ton o łącznej wartości 597,2 mln euro. Redukcja wysyłki o około 12% to efekt rosyjskiego embrago na polskie produkty ogrodnictwa. W przypadku eksportu świeżych, polskich warzyw odnotowaliśmy w omawianym okresie wzrost wysyłki o 27,0 tys. ton do wielkości 740,8 tys. ton. Za wyeksportowane warzywa polscy eksporterzy uzyskali sumę 592,5 mln euro. Co ciekawe przy jednoczesnej redukcji zakupów ze strony Rosji zdecydowanej poprawie uległ eksport na Białoruś. Dla porównania w roku 2014 do Rosji wysłaliśmy dokładnie 543,9 tys. ton owoców i warzyw wobec 940,9 tys. ton rok wcześniej, za to na Białoruś w minionym roku dostawy wzrosły do 435,5 tys. ton z 232,0 tys. ton w roku 2013. W przypadku eksportu przetworów owocowo-warzywnych wysłaliśmy ich nieco ponad 864,0 tys. ton dla przetworów owocowych (+4%) i 841,4 tys. ton dla warzywnych (-8%) (...)

Hiszpański handel zagraniczny
Według najnowszych danych FEPEX, w minionym roku łączny eksport owoców i warzyw z Hiszpanii wyniósł 12,097 mln ton z czego 5,006 mln ton stanowiła wysyłka samych warzyw, a pozostałe 7,091 mln ton owoców. W całym 2014 roku najwięcej wyeksportowano hiszpańskich pomarańczy – 1,634 mln ton oraz mandarynek – 1,51 mln ton, a także ponad 954,0 tys. ton pomidorów i 710,0 tys. ton sałaty głowiastej oraz niecałe 670,0 tys. ton słodkiej papryki, 641,0 tys. ton cytryn i 530,0 tys. ton arbuzów. Ze wspomnianej ilości ponad 12,0 mln ton wyeksportowanych warzyw i owoców zdecydowana ich większość – 11,108 mln ton Hiszpania skierowała na pozostałe rynki unijne – w tym 6,346 mln ton owoców i 4,761 mln ton warzyw. Wśród unijnych odbiorców hiszpańskich produktów ogrodnictwa zdecydowany prym wiodą Niemcy – 2,915 mln ton oraz Francuzi – 2,150 mln ton i Brytyjczycy z wynikiem 1,405 mln ton. Ponadto sporym odbiorcą była Holandia – niecałe 980,0 tys. ton, Włochy - przeszło 782,0 tys. ton oraz Portugalia – 720,0 tys. ton. Do państw trzecich – pozaunijnych, Hiszpanie wyeksportowali w 2014 łącznie 989,7 tys. ton warzyw i owoców (…)

Światowe zbiory pomidorów przemysłowych
Jak podaje WPTC w lutym 2015 roku szacunkowe dane dotyczące tegorocznych zbiorów pomidorów przemysłowych na świecie wynosiły 42,24 mln ton. Tym samym szacunki zakładają około 6% wzrost produkcji wobec roku 2014 kiedy to zebrano 39,89 mln ton tych warzyw. Łączne zbiory na półkuli północnej w bieżącym roku to około 39,62 mln ton wobec 37,47 mln ton przed rokiem. Na półkuli południowej oszacowano produkcję na około 2,61 mln ton wobec 2,42 mln ton przed rokiem (…)

 
Źródła: Reuters, KE, FAO, MF, MRiR, AMI ZMB, DairyCo, copa-cogeca.be, FEPEX, WPTC
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót