Światowy rynek cukru

Światowy Rynek Cukru

FAMMU na bieżąco monitoruje sytuację podażowo-popytową na rynkach cukru, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej. Aktualność danych zapewniają wydawane przez nas co tydzień Notowania oraz Wiadomości, a szerszą analizę przynosi wydawany co kwartał raport - Rynek Cukru.

Notowania obrazują tendencje kształtowania się instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz cen cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku i cukru białego na giełdzie w Londynie . Wiele miejsca poświęca się subsydiom eksportowym, zmianom ceny reprezentatywnej i cła dodatkowego do cukru białego i surowego oraz mechanizmowi skupu interwencyjnego.

W Wiadomościach piszemy o bieżących zmianach w polityce rolnej w sektorze przemysłu cukrowniczego, a także o prognozach produkcji, konsumpcji i handlu zagranicznego, przetargach i najciekawszych wydarzeniach w tym sektorze.

Ukazujący się dwa razy w roku raport Rynek Cukru zawiera syntetyczną analizę funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej. Do biuletynu dołączane są najnowsze notowania cenowe i informacje rynkowe.

Ukazujący się dwa razy w roku raport handlowy poświęcony jest okresowym wynikom polskiego handlu rolno-spożywczego. Część dotycząca rynku produktów cukrowniczych i cukierniczych jest włączana do raportu ogólnego.

Raz do roku wydajemy obszerny raport o sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na świecie, który informuje o stanie rynku i najważniejszych wydarzeniach wśród głównych uczestników światowego sektora cukru, opisując perspektywy sektora na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem rynków podstawowych eksporterów i importerów. Przytaczamy również aktualne prognozy.

Biuletyny przygotowywane są w oparciu o najlepsze dostępne źródła. Należą do nich: USDA, ABARES, Komisja Europejska, Dz.U. UE, Reuters, FAO, OECD, FAPRI, F. O. Licht. Podstawowe polskie źródła informacji to GUS, MRiRW, Związek Plantatorów Buraków Cukrowych, Związek Producentów Cukru i Agencja Rynku Rolnego oraz informacje własne.

W Internecie dostępne są przykładowe wersje naszych opracowań i aktualny spis treści cotygodniowych wiadomości.

Raporty rozsyłane są pocztą elektroniczną.

Autorem opracowań dotyczących rynku cukru jest Łukasz Chmielewski.

Nasze dokumenty dostępne są w formacie tekstowym lub .pdf (Acrobat Reader). Program można ściągnąć z Internetu ze strony firmy Adobe.

powrót