Informacje z rynków rolnych 12 XII 2014
UE - Szybkie wykorzystanie pozakwotowego eksportu cukru w sezonie 2014/15
(…) W sumie w sezonie 2014/15 złożono wnioski na eksport 4,48 mln ton cukru pozakwotowego. To o 3,3 razu więcej niż wynosi limit. Akceptacja wniosków wywozowych w drugiej transzy, która wynosiła 700 tys. ton, wyniosła 30%. (…) Produkcję cukru pozakwotowego Komisja Europejska oszacowała na 6,4 mln ton.

Brazylia – Możliwe zmiany na rynku bioetanolu w 2015 roku
Brazylijski koncern Cosan SA oczekuje, że zmiany w prawie brazylijskim pomogą ożywić w 2015 roku rynek bioetanolu. Największy producent cukru i bioetanolu w Brazylii oczekuje przywrócenia opodatkowania benzyny i zwiększenia obowiązkowe progu mieszania z nią bioetanolu. (…)

Rekordowe zakupy jabłek na Ukrainie
Pomimo rekordowych tegorocznych zbiorów jabłek na Ukrainie, w miesiącu październiku bieżącego roku odnotowano rekordowo wysoki poziom importu tych owoców w tym kraju. W omawianym miesiącu Ukraińcy zaimportowali pięciokrotnie więcej jabłek niż w analogicznym miesiącu w okresie ostatnich 5 lat i aż osiemnastokrotnie więcej wobec analogicznego miesiąca sprzed roku. W sumie zakupy te wyniosły 3,0 tys. ton jabłek wobec zaledwie 163 ton przed rokiem (…)

Eksport hiszpańskich owoców i warzyw
W minionym roku Hiszpanie wyeksportowali łącznie 11,60 mln ton owoców i warzyw. Ze wspomnianej wielkości dokładnie 4,54 mln ton stanowiły warzywa, 4,03 mln ton owoce cytrusowe, a 3,02 mln ton pozostałe owoce. Największymi odbiorcami hiszpańskich owoców i warzyw są oczywiście pozostałe kraje unijne – w minionym roku było to łącznie 10,69 mln ton, zaledwie 904,0 tys. ton skierowano na rynki pozaunijne. Największym odbiorcą owoców i warzyw z Hiszpanii pozostają Niemcy z poprzedniorocznym wynikiem 2,8 mln ton oraz Francuzi – 2,16 mln ton. W ubiegłorocznym eksporcie dominowały pomarańcze – 1,71 mln ton, mandarynki – 1,17 mln ton oraz pomidory – 1,03 mln ton i słodka papryka – 0,57 mln ton (…)

Ceny OMP w UE nadal spadają
Dnia 7 grudnia 2014 roku średnia ważona cena OMP w UE spadła do poziomu 1,92 EUR/kg i była o 3,28% niższa niż przed miesiącem). W analizowa¬nym okresie nieco wyższe były ceny OMP na rynku pol¬skim, gdzie 7 grudnia osiągnęły poziom 1,98 EUR/kg, czyli o ok. 36,3% niższy niż przed rokiem (-0,5% w skali miesięcznej) i były o 3,18% wyższe od średniej dla całej UE. (…) Niższe niż w Polsce ceny OMP zaobserwowano na rynku głównych unij¬nych producentów, jakimi są Niemcy i Holandia. (…)

Światowe ceny przetworów mlecznych wciąż spadają
W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 192,6 punktu i wciąż utrzymywał się na najniższym poziomie od września 2010 roku. (…) Indeks cen przetworów mlecznych FAO w listopadzie osiągnął pułap o 3,37% mniejszy w stosunku do jego poziomu z października i wynosił 178,1 punktu, co było dziewiątym z rzędu spadkiem do wartości najniższej od sierp¬nia 2012 r. (…)

Wyjątkowo wysokie tempo produkcji bioetanolu w USA
W pierwszym tygodniu grudnia br. poziom tygodniowej produkcji bioetanolu w Stanach osiągnął rekord 988 tys. baryłek dziennie, tj. o 26 tys. baryłek więcej w porównaniu z wynikiem z poprzedniego tygodnia. Poziom zapasów również się zwiększa – do 17,75 mln baryłek. Dzięki korzystnym cenom bioetanolu i niskim kosztom surowca (kukurydzy), marże przetwórców są wysokie. Wzmożona produkcja bioetanolu w USA jest jednym z istotnych czynników wzrostowych - pod stronie popytowej – wpływającym na kształtowanie się cen zbóż nie tylko na rynku amerykańskim. (…)

Nie będzie odroczenia zazieleniania
Unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan odrzucił wniosek czterech europarlamentarzystów o odroczenie o rok wprowadzenia zazieleniania. Tak więc ten wymóg wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., tak jak przewiduje to harmonogram wprowadzania reformy WPR. (…)

Słabną obawy o rosyjskie restrykcje w eksporcie zbóż
W bieżącym tygodniu notowania pszenicy na Euronext nieznacznie się obniżyły. Wcześniejsze wzrosty były spowodowane pojawieniem się informacji o zaostrzeniu kontroli jakościowych eksportowanego ziarna przez rosyjskie służby weterynaryjne i fitosanitarne. Obawiano się, że jest to pierwszy krok w kierunku dalszych obostrzeń. W ostatni poniedziałek rosyjskie służby wyjaśniły, że nowe regulacje będą stosowane, jeśli wystąpią problemy z jakością ziarna. Poza tym wicepremier kraju poinformował, że kraj nie rozważa obecnie wprowadzenia restrykcji w eksporcie zbóż. (…)

Polska – Zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wniosek w tej sprawie złożył Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Kwestionował on zgodność z ustawą zasadniczą zakaz uboju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania. (…)

UE – Dalszy spadek cen kurcząt brojlerów w listopadzie 2015 r.
Według danych Komisji Europejskiej, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65%) na rynku unijnym w listopadzie br. wyniosła 183,5 EUR/100 kg i wobec października obniżyła się o 0,6%. W skali roku ceny były o 2,4% niższe, a wobec średniej z analogicznego okresu lat 2009-13 jeszcze o 1,8% wyższe. (…)

 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, Fruitinform, Primeur, FAO, MRiRW, AMI ZMB, DairyCo, PAP, Komisja Europejska
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót