Rynek mleka 31.01.2014
CENY OMP STABILNE W STYCZNIU 2014 R.
Dnia 19 stycznia 2014 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 3,27 EUR/kg i była zaledwie o 0,18% wyższa niż przed miesiącem (pozostając przy tym na pułapie o 22,63% wyższym niż w tym samym okresie 2013 r.). W analizowanym okresie nieco bardziej dynamiczne zmiany cen OMP niż średnio w UE zaobserwowano na rynku polskim, gdzie osiągnęły pułap 3,24 EUR/kg, czyli o ok. 26,6% wyższy niż przed rokiem (w skali miesięcznej odnotowano wzrost o 1,25%) i były już tylko o 0,89% niższe od średniej dla całej UE. W ujęciu PLN w skali rocznej odnotowano natomiast zwyżkę rzędu 28% z 10,59 PLN/kg do 13,49 PLN/kg. Nieco wyższe ceny OMP zaobserwowano na rynku głównego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W połowie pierwszego miesiąca 2014 r. utrzymywały się one na poziomie 3,28 EUR/kg. (…)

NIEWIETRZONA OBORA GROZI WYBUCHEM
Na początku tygodnia w niemieckim gospodarstwie niedaleko Rasdorfu w Hesji doszło do wybuchu obory, w której utrzymywanych było 90 krów mlecznych. Według komunikatu niemieckiej policji to gazy emitowane przez stado doprowadziły do wybuchu. W wyniku eksplozji jedno zwierzę zostało poparzone, a uszkodzeniu uległ dach budynku. (…)

MOŻLIWE PONAD 2% PRZEKROCZENIE KWOTY MLECZNEJ W POLSCE
Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia do końca grudnia 2013 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 7,6 mln ton mleka, czyli o ok. 1,17% więcej niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 9 miesiącach roku kwotowego 2013/2014 (kwiecień/marzec) wyniósł ok. 76,37%, natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 76,21%. W dwunastym miesiącu 2013 r. do podmiotów skupujących dostarczono 828,3 mln kg mleka, czyli o 6,2% więcej niż miesiąc wcześniej i o 7,2% więcej niż przed rokiem. Przydział kwoty dostaw hurtowych na 9 miesięcy sezonu 2013/2014 to 7,43 mln ton (przy założeniu, że kwota sprzedaży bezpośredniej obejmie 1,5% całkowitej kwoty mlecznej), zatem obecnie limit przekroczony jest o ok. 2,3%. (…)

PRODUKCJA MLEKA W USA WYŻSZA NIŻ PRZED ROKIEM
Według najnowszych danych USDA produkcja mleka w USA obliczana na podstawie 23 wiodących w tej branży stanów w grudniu ubiegłego roku osiągnęła poziom 7,12 mln ton, tym samym w skali miesięcznej odnotowano sezonowy wzrost (+5%). W ostatnim miesiącu 2013 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wytworzono o 0,04% więcej mleka niż w tym samym okresie 2012 roku. W ciągu całego 2013 roku w kraju tym wytworzono łącznie ponad 85,1 mln ton mleka, o 0,59% więcej niż w 2012 roku. W Kalifornii, która jest stanem o największej produkcji mleka w USA, w grudniu wytworzono 1,58 mln ton (…).

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie MR, AMI ZMB, DairyCo, Reuters, INTA, ARR, USDA, informacje i obliczenia własne
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót