Rynek mięsa 28.09.2013
UE – HANDEL MIĘSEM ORAZ ŻYWCEM WOŁOWYM W OKRESIE I-VI 2013 R.
Według danych Komisji Europejskiej, w okresie I-VI 2013 r. kraje Wspólnoty sprowadziły w ekwiwalencie mięsa łącznie 167,6 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, tj. o 8,4% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano z Brazylii (71,4 tys. ton), Urugwaju (30,2 tys. ton) oraz z Argentyny (24,7 tys. ton). (…)

CHILE NA DRODZE DO WZNOWIENIA EKSPORTU WOŁOWINY DO KRAJÓW UE
Po zawieszeniu eksportu chilijskiej wołowiny do krajów UE w marcu 2013 r., Chile są na dobrej drodze do szybkiego wznowienia handlu. Przypomnijmy, że unijni inspektorzy weterynaryjni przeprowadzili przegląd chilijskich rzeźni w lutym br. (…)

RYZYKO AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ NA FORUM RADY UE
Podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa UE w dn. 23 września br. omawiana była kwestia ryzyka przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium Unii Europejskiej, z uwagi na wystąpienie ognisk choroby na terytorium Białorusi i Rosji w pobliżu granic z Litwą i Polską. (…)

POLSKA – DOBRE WYNIKI W EKSPORCIE DROBIU W I POŁOWIE 2013 R.
W pierwszym półroczu 2013 r. dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym żywcem, mięsem i przetworami drobiu przekroczyło 522 mln EUR i było o 8% wyższe od wyników z tego samego okresu 2012 r. Wolumen eksportu zwiększył się o 11% do 315,7 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 10% do 605,6 mln EUR. (…)

UE – SYTUACJA CENOWA NA RYNKU KURCZĄT BROJLERÓW
Średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami tzw. 65%) na rynku UE w sierpniu br. wyniosła 200,7 EUR/100 kg i była o 0,1% wyższa niż w lipcu br. i o 2,8% wyższa niż w sierpniu 2012 r. W stosunku do średniej pięcioletniej kurczęta były droższe o 10%. (…)

POLSKA – NIŻSZE TEMPO SPADKU POGŁOWIA TRZODY CHLEWNEJ
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z września br., pogłowie trzody chlewnej w Polsce pod koniec lipca 2013 r. liczyło 11 129 tys. szt. i w porównaniu z tym samym okresem 2012 r. było niższe o 3,9%. W stosunku do marca br. liczebność stada wzrosła jednak o 1,8%. (…)
 
Źródła: FAMMU/FAPA na podst.: Komisji Europejskiej, GUS, danych Min. Finansów, Meat Livestock Australia
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót