Rynek cukru 16.08.2013
ISO – NADWYŻKA PRODUKCYJNA CUKRU MNIEJSZA O 70% W SEZONIE 2013/14
Międzynarodowa Organizacja Cukru, ISO oszacowała produkcję cukru na świecie w sezonie 2013/14 (październik/wrzesień) na 179 mln ton, a konsumpcję na 175,5 mln ton. Nadwyżka produkcyjna wyniesie więc 3,5 mln ton i będzie w relacji rocznej mniejsza aż o 70%. W sezonie 2012/13 produkcja była wyższa od konsumpcji o 11,2 mln ton. Szacunek ma wstępny charakter. Pod koniec sierpnia zostanie opublikowana prognoza, która ma uwzględnić skutki mrozu w Brazylii. (…)

BRAZYLIA – MRÓZ I DESZCZE NEGATYWNIE WPŁYNĄ NA ZBIORY TRZCINY CUKROWEJ
Ciągle trudno ocenić, jakie straty mogły wywołać dwa dni mrozu w Brazylii pod koniec lipca. Brazylijska firma konsultingowa Datagro szacuje, że mróz dotknąć 18% upraw trzciny cukrowej w rejonie środkowo-południowym kraju, gdzie zbiera się około 90% trzciny w tym kraju, co odpowiada około 65 mln ton surowca. Raizen Energia, spółka joint venture brazylijskiego giganta Cosanu i brytyjsko-holenderskiego Shella ocenia, że straty spowodowane mrozem i deszczami (w czerwcu i lipcu) mogą wynieść w sumie 6% (po 3%) - zarówno w przypadku produkcji cukru jak i bioetanolu. Skutki będą jednak najbardziej odczuwalne dopiero w następnej kampanii (2014/15). (…)

UE – BIOPALIWA JEDNAK NIE SĄ ZIELONE?
Z najnowszych badań JRC, analitycznej komórki Komisji Europejskiej wynika, że biopaliwa oparte na surowcach spożywczych mogą generować dwukrotnie więcej zanieczyszczeń niż tradycyjne paliwa. Według raportu, do którego dotarł Reuters, efekt spalenie litra biodiesla z soi importowanej z Malezji jest ekwiwalentem spalenia dwóch litrów dielsa (ON). Bioetanol ma zaś generować mniejsze spalanie. Szczegóły raportu na razie nie są znane. (…)

BRAZYLIA – ZNACZNIE LEPSZE WYNIKI W KAMPANII W SEZONIE 2013/14, MRÓZ MOŻE JEDNAK PRZYNIEŚĆ SPORE STRATY
Brazylijski związek sektora trzciny cukrowej UNICA poinformował, że w połowie lipca 2013 roku zbiory trzciny cukrowej w sezonie 2013/14 (kwiecień/marzec) w rejonie środkowo-południowym (SC) Brazylii były o 31% wyższe niż przed rokiem i wyniosły 223,8 mln ton. Produkcja cukru jest wyższa o 1/5 i wzrosła do 11,3 mln ton, o 46% więcej wytworzono alkoholu (9,4 mld litrów). Produkcja etanolu uwodnionego wyniosła 5,6 mld litrów, a bezwodnego 3,8 mld l. (…)

INDIE – ROŚNIE ZNACZENIE PRODUKTÓW UBOCZNYCH PRODUKCJI CUKRU W STRUKTURZE ZYSKÓW CUKROWNI
Dla indyjskich cukrowni sprzedaż produktów ubocznych staje się coraz większym źródłem dochodów i pozwala na funkcjonowanie, kiedy sytuacja na rynku jest trudniejsza. Według niektórych szacunków, w Indiach od dwóch lat produkcja cukru przynosi straty. Jednocześnie jednak produkcja energii ze spalania łodyg trzciny cukrowej i wytwarzanie bioetanolu generują zyski, które pozwalają zrekompensować niską opłacalność produkcji cukru, a nawet straty. (…)

UE – PROPOZYCJA EUROPERLAMENTU USTAWY O BIOPALIWACH
Komitet ds. środowiska Parlamentu Europejskiego przegłosował propozycję ustawy o biopaliwach. Projekt PE jest zbliżony do założeń Komisji Europejskiej, które opublikowano jeszcze w grudniu 2012 roku. Propozycja PE zakłada 10% udział paliw z odnawialnych źródeł w 2020 roku w zużyciu energii na cele transportowe ogółem. Z tego 5,5% maksymalnie mogą stanowić paliwa pierwszej generacji, czyli ze spożywczych surowców jak zboża czy cukier (KE zaproponowała udział o 0,5 pp. niższy). Biopaliwa drugiej generacji lub zaawansowane mają stanowić przynajmniej 2% ogólnego celu. Ich produkcja nie może jednak prowadzić do nadmiernego wyeksploatowania lasów, naruszenia bioróżnorodności lub zaburzenia unijnego polityki na rynku śmieci i odpadów. Biopaliwa drugiej generacji produkowane są albo z surowców celulozowych jak glony, odpady tartaczne czy trawy, albo z odpadów komunalnych czy poubojowych. W 10% celu zużycia odnawialnych paliw 2% stanowić ma także energia elektryczna z odnawialnych źródeł. (…) 

 
Źródła: PE, Reuters, UNICA
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót