Rynek mięsa 9.08.2013
UE – ZEROWA STAWKA NA AMERYKAŃSKĄ WOŁOWINĘ UTRZYMANA PRZYNAJMNIEJ DO 2015 R.
Amerykańscy eksporterzy wysokiej jakości wołowiny bez hormonów będą korzystać z zerowej stawki celnej w dostawach do Unii przynajmniej do 2 sierpnia 2015 r. Unia otworzyła kontyngent importowy na wysokiej jakości wołowinę bez hormonów dla Amerykanów w 2009 r., co było elementem rozwiązania długotrwałego sporu handlowego między Unią a USA, dotyczącego utrzymywania przez stronę Unijną blokady amerykańskiego handlu wołowiną z hormonami. (…)

SPADEK CEN WOŁOWINY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LIPCU BR.
W lipcu br. cena referencyjna wołowiny (młode bydło kl. A R3) dla Unii osiągnęła pułap 372,33 EUR za 100 kg (roczny spadek na poziomie -1,1%). W Polsce cena młodego bydła kl. A R3 kształtowała się na poziomie około 292 EUR za 100 kg, tj. była o 10,2% niższa niż w lipcu 2012 roku. (…)

ARGENTYNA - WZROST PRODUKCJI I EKSPORTU MIĘSA WOŁOWEGO
W I połowie 2013 r. Argentyna wyeksportowała łącznie 66,3 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 11% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Do wzrostu handlu przyczyniła się z jednej strony deprecjacja argentyńskiego peso, z drugiej zaś silny popyt płynący z rynków zagranicznych. (…)

"KRAŠKI MED" W REJESTRZE CHRONIONYCH NAZW POCHODZENIA I CHRONIONYCH OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH
W dniu 8 sierpnia br. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 751/2013 rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Kraški med”. Miód noszący nazwę "Kraški med" produkuje się z pożytku nektarowego zbieranego przez pszczoły w regionie słoweńskiego Krasu. (…)

UE – HANDEL WIEPRZOWINĄ W OKRESIE I-V 2013 R.
Według danych Komisji Europejskiej w okresie styczeń-maj 2013 r. import wieprzowiny z krajów trzecich do Unii wyniósł łącznie około 14,5 tys. ton (w wadze produktu), tj. był o 4,1% mniejszy niż przed rokiem. W omawianym okresie kraje Unii wyeksportowały łącznie poza Wspólnotę około 1,2 mln ton wieprzowiny (w wadze produktu), tj. o 2,2 % mniej niż przed rokiem. (…)
 
Źródła: FAMMU/FAPA na podst.: Komisji Europejskiej, TheCattleSite, Meat Trade News Daily
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót