Rynek owoców i warzyw 09.08.2013
POMIDOR NAJPOPULARNIEJSZY W NIEMCZECH
Jak informują źródła niemieckie, pomidor to najchętniej spożywane w Niemczech warzywo. W sezonie 2012/2013 średnio na 1 Niemca przypadło spożycie na poziomie 20,6 kg, przy czym około 6,7 kg stanowił pomidor świeży, a pozostałe 13,9 kg to przetwory pomidorowe. Biorąc pod uwagę liczbę obywateli Niemiec i ich średnioroczne spożycie pomidorów oraz przetworów pomidorowych wynik jednoznacznie informuje, iż roczne zapotrzebowanie na te produkty to nawet około 1,7 mln ton. Dla porównania Niemcy produkują corocznie jedynie około 3,6% łącznego popytu na pomidory świeże, a w sezonie 2012/2013 lokalna produkcja pomidorów to zaledwie 61,2 tys. ton (…)

ZNACZNIE WYŻSZE CENY IMPORTOWANYCH ZIEMNIAKÓW W HISZPANII
Jak wynika z najnowszych danych FEPEX, w okresie od początku stycznia do końca maja wartość importowanych do Hiszpanii ziemniaków w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku wzrosła o niecałe 118% w ujęciu wartościowym do sumy 141 mln euro. Pomimo tak znacznego wzrostu wartości ziemniaków wolumen ich importu uległ w przeciwieństwie niewielkiemu – 2% spadkowi. W omawianym okresie pierwszych pięciu miesięcy Hiszpanii zakupili ich łącznie 389,7 tys. ton (...)

CHIŃSKI RYNEK OWOCÓW PESTKOWYCH
W bieżącym roku zbiory brzoskwiń i nektarynek w Chinach będą o około 4% niższe wobec roku 2012 i wstępnie oszacowane zostały na 11,5 mln ton. W omawianym okresie bieżącego roku owoce te uprawiane są na powierzchni 718,0 tys. ha. Brzoskwinie i nektarynki są bardzo popularnym i chętnie spożywanych przez Chińczyków owocem – stąd tegoroczny poziom konsumpcji oszacowano na 9,8 mln ton, czyli nieco mniej wobec niecałych 10,3 mln ton w roku ubiegłym. Do przetwórstwa głównie w postaci owoców puszkowanych skierowane zostanie bardzo zbliżona do poprzedniorocznej ilość 1,65 mln ton brzoskwiń i nektarynek (1,68 mln ton w roku 2012). Rynek chiński jest całkowicie samowystarczalny jeśli chodzi o zaopatrzenie w brzoskwinie i nektarynki – import tych owoców w ogóle nie istnieje od lat, a eksport w stosunku do wielkości produkcji jest marginalny – w bieżącym roku powinien wynieść jedynie 50,0 tys. ton, a owoce te trafią na rynek wietnamski i do Hong Kongu (...)

ŚWIATOWY RYNEK GRUSZEK
Jak wynika z najnowszych danych USDA, w sezonie 2012/2013 światowa produkcja gruszek powinna pozostać na raczej niezmienionym wobec poprzedniego sezonu poziomie około 21,87 mln ton wobec 21,97 mln ton zebranych w sezonie 2011/2012 oraz 20,70 mln ton w sezonie 2010/2011. Zbiory u największego światowego producenta tych owoców – w Chinach oszacowano wstępnie na nieco wyższym poziomie 16,5 mln ton wobec 15,8 mln ton w poprzednim sezonie. Nieco niższe są spodziewane zbiory w państwach unijnych – dla unijnej „27” powinny wynieść około 2,11 mln ton wobec 2,81 mln ton w poprzednim okresie. Światowa konsumpcja gruszek oszacowana została przez USDA na poziomie 19,44 mln ton wobec 19,32 mln ton w sezonie 2011/2012, a wielkość owoców kierowanych do przetwórstwa powinna wynieść około 2,25 mln ton wobec 2,47 mln ton poprzednio, przy czym największe ilości gruszek przetworze zostaną tradycyjnie w Chinach – około 1,35 mln ton. Amerykańskie dane szacunkowe uwzględniają ponadto tegosezonową wielkość światowego eksportu i importu – dla wielkości eksportu oszacowano go na około 1,82 mln ton, a importu odpowiednio niecałe 1,65 mln ton (…)

UNIJNY IMPORT BANANÓW
W pierwszym półroczu bieżącego roku Unia Europejska zaimportowała łącznie 1261,9 tys. ton bananów wobec 1208,6 tys. ton w analogicznym okresie roku 2012 oraz 1253,6 tys. ton w roku 2011. Dla porównania w pierwszym kwartale bieżącego roku wielkość importu wyniosła 1193,2 tys. ton tych owoców. Jak zawsze największe ilości zaimportowanych owoców to te pochodzące z państw Ameryki Łacińskiej – w okresie pierwszych sześciu miesięcy było to 977,9 tys. ton, a pozostała ilość 284,1 tys. ton to banany z ugrupowania państw ACP (...)

JEST JUŻ WSTĘPNY SZACUNEK GUS TEGOROCZNEJ PRODUKCJI W POLSCE
W dniu 29 lipca Bieżącego roku Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych za rok 2013. Według wstępnych szacunków tegoroczne zbiory warzyw gruntowych w Polsce oszacowano na 4,4 mln ton, to jest o blisko 3% mniej od zbiorów poprzedniorocznych i o około 4% mniej wobec wielkości produkcji z lat 2006-2010. Zbiory owoców z drzew przewidziano na ponad 3,3 mln ton to jest o 2% więcej wobec wielkości sprzed roku i o niecałe 33% więcej wobec danych za lata 2006-2010. W przypadku zbiorów owoców miękkich – wyniosą one około 0,6 mln ton, czyli o 4% więcej wobec roku 2012 i o 14% więcej wobec średniej z lat 2006-2010 (…)

ŚWIATOWY RYNEK JABŁEK
Jak wynika najnowszych danych USDA, w bieżącym sezonie 2012/2013 światowa produkcja jabłek powinna wynieść około 67,471 mln ton wobec 66,343 mln ton zebranych w sezonie 2011/2012 oraz 62,199 mln ton w sezonie 2010/2011. Tym samym zbiory w sezonie 2012/2013 będą o około 2% wyższe wobec poprzedniego sezonu. Zbiory u największego światowego producenta tych owoców w Chinach oszacowano wstępnie na poziomie 38,0 mln ton wobec 35985 mln ton w poprzednim sezonie. Nieco niższe są spodziewane zbiory w państwach unijnych – dla unijnej „27” powinny wynieść około 11,297 mln ton wobec 12,069 mln ton w poprzednim okresie. Światowa konsumpcja jabłek oszacowana została przez USDA na poziomie 54,944 mln ton wobec 53,781 mln ton w sezonie 2011/2012, a wielkość owoców kierowanych do przetwórstwa powinna wynieść około 11,841mln ton wobec 11,852 mln ton poprzednio, przy czym największe ilości jabłek przetworzone zostaną w Chinach – około 4,760 mln ton oraz w krajach unijnych – około 3,435 mln ton (...)

UNIA NIE CHCE JUŻ TAK DUŻO MAROKAŃSKICH CYTRUSÓW
Kraje unijne to największy dla marokańskich eksporterów nabywca owoców i warzyw. Przede wszystkim na unijny rynek kierowane są marokańskie pomidory oraz owoce cytrusowe. Jednak ostatni okres to czas spadku popytu ze strony unijnych importerów na towary z Maroka – a największy spadek importu dotyczy owoców cytrusowych. Dla porównania w okresie od 1 września 2012 do dnia 31 marca roku bieżącego wolumen importu marokańskich owoców i warzyw zmniejszył się o 8% wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Największy spadek dotyczył cytrusów – zaimportowano ich o 17% mniej w ujęciu ilościowym – w sumie było to 350,2 tys. ton. Z uwagi na zaistniałą na unijnym rynku sytuację – spadek zainteresowania, marokańscy eksporterzy zmuszeni zostali do szukania nowych rynków zbytu – tu przede wszystkim postawiono na zwiększenie dostaw do państw Europy Wschodniej oraz do Rosji. Akurat w przypadku Rosji w całym bieżącym roku planowany wzrost dostaw owoców i warzyw z Maroka oszacowano na około 8%, a w bieżącym roku odnotowano spory bo 52% wzrost eksportu marokańskich mandarynek – do wielkości 200,0 tys. ton (…)

ARGENTYNA- DWUKROTNY WZROST KOSZTÓW PRODUKCJI JABŁEK I GRUSZEK
Producenci jabłek i gruszek w Argentynie stanęli przed nie lada problemem. W okresie ostatnich sześciu lat koszty produkcji podwoiły się. Jak wynika z najnowszych analiz przeprowadzonych przez CAFI (stowarzyszenie zrzeszające około 65% wszystkich argentyńskich eksporterów) począwszy od bazowej daty 2007 roku koszty produkcji zarówno jabłek jak i gruszek wzrosły o 100%, podczas gdy ceny tych owoców na lokalnym rynku o zaledwie 35-50%, w zależności od odmiany danego owocu. Na tak znaczny wzrost kosztów produkcji wpływ miały stale rosnące koszty w postaci ceny za siłę roboczą, ceny pakowania owoców, koszty przechowalnictwa - zwłaszcza chłodni oraz przede wszystkim ceny transportu uzależnione od stale rosnących cen paliwa (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie: Fructidor, BLE, Fruitnet, Attache Reports FAS USDA, USDA Word Markets and Trade, Eucofel, GUS,
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót