Rynek mleka 2.08.2013
W LIPCU CENY OMP W WCIĄŻ UE STABILNE
Wraz z nadejściem sprzyjającymi warunków pogodowych do produkcji mleka w drugiej połowie kwietnia w krajach UE ustabilizowała się sytuacja na unijnych rynkach przetworów mlecznych po dynamicznych zwyżkach, jakie miały miejsce na przełomie marca i kwietnia. Stabilizacja utrzymywała się także w lipcu bieżącego roku. Dnia 21 lipca bieżącego roku ceny OMP w UE kształtowały się średnio na poziomie o 84,3% powyżej progu interwencyjnego, osiągając pułap o ok. 10,5% niższy niż ceny światowe. Jednak na rynku amerykańskim, u jednego z głównych konkurentów UE pomimo notowanych w ostatnich tygodniach zwyżek, ceny OMP znajdują się obecnie na poziomie niższym niż średnia UE o 4,95% (wynosząc na koniec lipca w przeliczeniu 2,97 EUR/kg). Dnia 21 lipca 2013 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 3,13 EUR/kg i była zaledwie o 1,07 wyższa niż przed miesiącem (pozostając przy tym na pułapie o 43,54% wyższym niż w tym samym okresie 2012 r.). Nieco wyższe ceny OMP zaobserwowano na rynkach głównych unijnych producentów, jakimi są Niemcy i Holandia. Pod koniec siódmego miesiąca 2013 r. utrzymywały się one na poziomie odpowiednio 3,18 EUR/kg i 3,15 EUR/kg, (…)

EKSPORT SERÓW Z UE NADAL ROŚNIE
Według danych Komisji Europejskiej, eksport serów do krajów trzecich zwiększył się w 2012 roku o 13,6% i osiągnął 776,4 tys. ton. Ten pozytywny trend utrzymał się na początku bieżącego roku i po 4 miesiącach ze Wspólnoty wysłano do krajów trzecich ponad 256,6 tys. ton serów, tj. o ponad 11,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na ten bardzo dobry wynik największy wpływ miała znaczna zwyżka eksportu serów z wiodących pod tym względem państw UE. W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku względem analogicznego okresu 2012 r. odnotowano 19,1% wzrost wywozu z Niemiec, 15,5% zwyżkę eksportu z Francji, dostawy z Włoch wzrosły o 5,5% a z Danii aż o 24,2%. Ponadprzeciętna była dynamika wzrostu wywozu serów z Polski (+40,1%), która stała się piątym największych eksporterem serów z UE. Wśród największych unijnych eksporterów serów tylko Holandia odnotowała w badanym okresie bieżącego roku zniżkę w wywozie tych produktów mleczarskich (-19,1%). (…)

SPADEK PRODUKCJi MLEKA W USA W CZERWCU 2013 ROKU
Według najnowszych danych USDA produkcja mleka w USA obliczana na podstawie 23 wiodących w tej branży stanów w czerwcu bieżącego roku osiągnęła poziom 7,17 mln ton, tym samym w skali miesięcznej odnotowano jej sezonową, 4,66% zniżkę. Czerwcowy spadek był mniej dynamiczny niż w ubiegłym roku, kiedy to osiągnął 5,11%, ale wciąż bardziej dynamiczny niż w poprzednich latach, gdy mieścił się w przedziale (3,8% : 4,2%). W szóstym miesiącu 2013 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wytworzono o 1,64% więcej mleka niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku w kraju tym wytworzono łącznie niemal 43,3 mln ton mleka, o 0,1% więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku. W czerwcu 2013 r. tradycyjnie najwięcej mleka wyprodukowano w Kalifornii, ok. 1,59 mln ton (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie, MR, AMI ZMB, DairyCo, KE, Eurostat, USDA, informacje i obliczenia własne
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót